M&A

Đất Xanh (DXG) bất ngờ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại LDG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG) bất ngờ ra thông báo sẽ chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG).

Đất Xanh (DXG) bất ngờ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại LDG

Theo công bố thông tin, DXG đăng ký sẽ chuyển nhượng toàn bộ 63 triệu cổ phiếu LDG trong thời gian từ ngày 22/7 đến 21/8/2020, giá chuyển nhượng dựa trên giá thị trường nhưng không thấp hơn 6.000 đồng/CP. Tạm tính theo giá 6.000 đồng/CP, nếu chuyển nhượng thành công, DXG có thể thu về hơn 378 tỷ đồng.

Đồng thời, DXG cũng thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại LDG. Bên nhận chuyển nhượng chưa được tiết lộ

Bên cạnh đó, DXG cũng thông qua chủ trương cho công ty con là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng chuyển nhượng toàn bộ hơn 25 triệu cổ phiếu LDG, trong khoảng thời gian và mức giá như trên. Nếu thành công, Hà Thuận Hùng sẽ thu về hơn 150 tỷ đồng.

Trên báo cáo tài chính kiểm toán 2019, DXG đang sở hữu 99,91% vốn của Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng.

Trong quý III/2019, công ty con của Đất Xanh là Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh cũng đăng ký bán 14,3 triệu cổ phiếu LDG sau giai đoạn cổ phiếu này tăng nóng 50% trong 2 tháng.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 17/7, cổ phiếu LDG tăng 1,2% lên 6.590 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh hơn 2 triệu đơn vị.

Tin mới lên