Tiêu điểm

Đầu tư chiến lược vào đặc khu kinh tế: Sẽ ưu tiên doanh nghiệp thuộc Top 500 của Forbes

(VNF) - Các công ty thuộc danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới theo xếp hạng của Tạp chí Forbes có thể được coi là "nhà đầu tư chiến lược" khi đầu tư vào đặc khu kinh tế của Việt Nam.

Đầu tư chiến lược vào đặc khu kinh tế: Sẽ ưu tiên doanh nghiệp thuộc Top 500 của Forbes

Nhà đầu tư có dự án đầu tư kết cấu hạ tầng có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng cũng có thể được xem là nhà đầu tư chiến lược của đặc khu kinh tế

Dự thảo mới nhất của Luật hành chính kinh tế đặc biệt, dự kiến áp dụng đối với tổ chức và cá nhân có liên quan đến đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, đã đưa ra những điều kiện rất đáng chú ý liên quan đến các nhà đầu tư chiến lược.

Cụ thể, "nhà đầu tư chiến lược" được định nghĩa là nhà đầu tư có dự án đầu tư tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đáp ứng một trong những điều kiện sau:

Thứ nhất là Dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino với quy mô vốn đầu tư tối thiểu 44.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân theo cam kết quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thứ hai là Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 5 năm kể từ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thứ ba là Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển của từng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Và thứ tư là Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt của các công ty thuộc danh sách 500 công ty lớn nhất thế giới theo xếp hạng của Tạp chí Forbes của năm trước thời điểm cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Về quyền của nhà đầu tư chiến lược, dự thảo luật quy định nhà đầu tư chiến lược có quyền lựa chọn thực hiện dự án đầu tư trên cùng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trong trường hợp dự án đầu tư có từ 2 nhà đầu tư trở lên quan tâm đề xuất thực hiện; được tham gia đầu tư kinh doanh, phát triển, quản lý và vận hành các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và khu chức năng tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt theo hình thức đầu tư phù hợp với quy định tại Luật này; được ưu tiên hỗ trợ thủ tục đầu tư kinh doanh và thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; được tham gia lập, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng chính sách áp dụng tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; được tổ chức, tham gia hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch vào đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Trường hợp nhà đầu tư chiến lược thực hiện đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino thì được tính tổng vốn đầu tư các dự án khác trên địa bàn đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và các dự án kết cấu hạ tầng kết nối tới đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do nhà đầu tư chiến lược thực hiện để làm căn cứ xác định khả năng đáp ứng điều kiện về quy mô vốn, việc giải ngân vốn đầu tư theo quy định của pháp luật về casino.

Trong khi đó, về nghĩa vụ, nhà đầu tư chiến lược phải tổ chức thực hiện dự án đầu tư theo cam kết và tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hỗ trợ Trưởng Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt) huy động nguồn lực để thực hiện quy hoạch, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư vào đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; đồng thời cung cấp các dịch vụ theo cam kết.

Tin mới lên