Tài chính

Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC) muốn phát hành 14,3 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 80%

(VNF) - Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PTC đã tăng gần 8 lần trong 4 tháng vừa qua, đạt mức lịch sử 83.000 đồng/cổ phiếu, thiết lập vào phiên 4/3. Tuy nhiên trái ngược với diễn biến lạc quan này, kết quả kinh doanh năm 2021 của PTC không hề tăng trưởng tốt, thậm chí còn tỏ ra kém sắc hơn.

Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC) muốn phát hành 14,3 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 80%

Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC) muốn phát hành 14,3 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 80%.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (HoSE: PTC) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, PTC dự kiến phát hành hơn 14,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 80%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận thêm 8 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn sử dụng từ thặng dư vốn cổ phần (58 tỷ đồng), quỹ đầu tư phát triển (27,6 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (87,4 tỷ đồng) theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Dự kiến thời gian thực hiện trong năm 2022.

Nếu đợt phát hành diễn ra theo kỳ vọng, vốn điều lệ của PTC sẽ nâng từ gần 180 tỷ đồng lên sát ngưỡng 324 tỷ đồng.

Trước năm 2018, PTC là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp, xây dựng các dự án bưu chính viễn thông. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy hoạt động xây lắp gặp nhiều khó khăn và rủi ro cao, hội đồng quản trị và ban lãnh đạo PTC đã chuyển hướng sang đầu tư tài chính ngắn hạn, đồng thời tìm kiếm các cơ hội đầu tư dài hạn. 

Tại đại hội thường niên 2022, PTC chính thức có nghị quyết phê duyệt ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư tài chính (mua bán chứng khoán và đầu tư vào các công ty liên kết, công ty con).

Trên thị trường, đầu tháng 11/2021, cổ phiếu PTC duy trì ở vùng giá trên 10.000 đồng/cổ phiếu, sau đó đã liên tục leo chóng mặt lên mức lịch sử 83.000 đồng/cổ phiếu, thiết lập vào phiên 4/3 vừa qua, tương ứng mức tăng 8 lần trong 4 tháng.

Giai đoạn 10/1 - 28/1, tận dụng sóng tăng của PTC, Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Thị Thu Hà đã bán ra toàn bộ 8,7 cổ phiếu, tương ứng 48% vốn doanh nghiệp, ước tính thu về khoảng 385 tỷ đồng, tính theo mức giá bình quân.

Trước đó chồng bà Hà là ông Võ Anh Linh cũng đã bán đến gần 4 triệu cổ phiếu PTC, hạ sở hữu xuống còn 500.000 cp, tương ứng 2,77% vốn. Giao dịch của ông Linh triển khai từ 20/12/2021 - 7/1/2022.

Đáng nói, trái ngược với diễn biến trên thị trường chứng khoán, kết quả kinh doanh của PTC không hề đạt mức tăng trưởng cao trong năm 2021, thậm chí còn kém sắc hơn. Theo đó, trong năm, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận 0 đồng, có thể do mảng xây lắp, xây dựng ngưng hoạt động.

Vì thế, doanh thu tài chính là doanh thu cốt lõi của PTC, đạt 86,3 tỷ đồng trong năm, tăng 7,3% so với năm 2020, chủ yếu là lãi kinh doanh chứng khoán. Khấu trừ chi phí và thuế, lợi nhuận ròng đạt 57 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,2% mức thực hiện năm trước.

Tin mới lên