Diễn đàn VNF

Đầu tư vào đặc khu kinh tế: 'Không phải nhà đầu tư nào cũng được cấp đất 99 năm'

Quan chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói thời hạn giao đất tối đa 99 năm chỉ áp dụng đối với một số ngành, nghề ưu tiên phát triển trong các đặc khu kinh tế và phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép

Đầu tư vào đặc khu kinh tế: 'Không phải nhà đầu tư nào cũng được cấp đất 99 năm'

Ông Trần Duy Đông, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ KHĐT

Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Quản lý khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa chia sẻ quan điểm của mình xung quanh việc tạo lập cơ chế chính sách cho các đặc khu kinh tế. 

Theo quan chức này, xu thế trên thế giới hiện nay là chủ động tạo dựng "sân chơi mới", chủ động kiến tạo phát triển thông qua việc thường xuyên cập nhật mô hình phát triển mới với thể chế, chính sách vượt trội, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Do đó, Việt Nam cũng cần phải chủ động xây dựng, kiến tạo một mô hình đặc khu kinh tế mới với những thể chế, chính sách vượt trội, có tính đột phá để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài và tạo động lực mới đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế.

Về quy hoạch, đặc khu sẽ chỉ có một quy hoạch tổng thể do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Điều này nhằm đảm bảo việc xây dựng và phát triển đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt phù hợp với định hướng, mục tiêu, lợi thế so sánh của từng đặc khu, hạn chế tối đa sự phát triển tự phát; đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ giữa hoạt động phát triển của các ngành, lĩnh vực với nhau và phù hợp với dự thảo Luật Quy hoạch. 

Quy hoạch tổng thể này cũng sẽ giúp các đặc khu tránh được việc bị chi phối bởi những quy hoạch ngành, chuyên môn không cần thiết như đã thấy. 

Đặc biệt, điểm "mới" và "mở" của dự thảo luật là cho phép thuê tổ chức tư vấn độc lập nước ngoài xây dựng quy hoạch Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để đảm bảo chất lượng và tầm nhìn dài hạn của quy hoạch.

Đối với vấn đề cho thuê đất, ông Đông cho hay đây chính là một trong những quy định nhằm cạnh tranh với những đặc khu kinh tế trên thế giới. Dĩ nhiên không phải bất cứ dự án nào, nhà đầu tư nào cũng sẽ được thuê đất tới 99 năm. 

"Chúng tôi đã đề xuất nâng thời hạn sử dụng đất so với quy định hiện hành. Nhưng thời hạn tối đa 99 năm chỉ áp dụng đối với một số ngành, nghề ưu tiên phát triển và được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Bên cạnh đó, các tổ chức kinh tế cũng được phép thế chấp tài sản gắn liền với đất tại tổ chức tín dụng nước ngoài có hiện diện thương mại tại Việt Nam", ông nói.

Cùng với đó, cơ quan soạn thảo cũng đề nghị cho phép người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở thương mại thông qua nhận chuyển nhượng trực tiếp từ tổ chức, cá nhân trong nước và từ các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh. 

Hiện nay, Chính phủ cũng đã giao Bộ Quốc phòng và Bộ Công an xây dựng 2 đề án đảm bảo quốc phòng và an ninh tại các đặc khu. Chúng tôi tin rằng những quy định ấy đủ để hạn chế những tác động tiêu cực hoặc không mong muốn. 

Tin mới lên