Bất động sản

Đề án thành lập đặc khu Bắc Vân Phong của Khánh Hòa còn nhiều thiếu sót

(VNF) – Mặc dù HĐND tỉnh Khánh Hòa đã ra nghị quyết tán thành Đề án thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong (đặc khu Bắc Vân Phong) nhưng theo đánh giá của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Đề án vẫn còn nhiều thiếu sót cần phải khẩn trương hoàn thiện.

Đề án thành lập đặc khu Bắc Vân Phong của Khánh Hòa còn nhiều thiếu sót

Vịnh Vân Phong, Khánh Hòa

Cụ thể, Đề án còn thiếu báo cáo đánh giá tác động của việc thành lập đặc khu Bắc Vân Phong trên các khía cạnh như: mở rộng quy mô diện tích của đặc khu ra cả huyện Vạn Ninh, bố trí lại dân cư phù hợp, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, phát triển kinh tế - xã hội, quản lý tài nguyên, môi trường, an ninh, quốc phòng trên địa bàn…

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Khánh Hòa khẩn trương bổ sung các tài liệu của Đề án; tiếp tục hoàn thiện Đề án trên cơ sở làm rõ, cụ thể sự cần thiết thành lập đặc khu Bắc Vân Phong; căn cứ để triển khai thực hiện (chủ trương của Đảng, Hiến pháp 2013, tình hình thực tiễn, yêu cầu phát triển, phát huy lợi thế của địa phương).

Bên cạnh đó, Khánh Hòa cũng cần làm rõ thực trạng và định hướng của đặc khu Bắc Vân Phong theo phương án mở rộng bao gồm cả huyện Vạn Ninh (phương án mới) nêu bật lợi thế so sánh với các đặc khu Vân Đồn, Phú Quốc (cạnh tranh lành mạnh không làm triệt tiêu lẫn nhau giữa các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trong nước, đủ sức cạnh tranh với các đặc khu kinh tế trong khu vực và trên thế giới); làm rõ tính đặc thù, phân tích đánh giá ưu điểm, bất cập trong việc lựa chọn phương án thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt…

Ngoài ra, tỉnh cần làm rõ thêm định hướng và mục tiêu tổng quát theo ngành, lĩnh vực; các giải pháp tổ chức thực hiện; xác định mô hình chính quyền địa phương; kế hoạch sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức…

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương hoàn thành quy hoạch, trong đó đặc biệt lưu ý trong việc sắp xếp dân cư, bảo vệ môi trường, quản lý chặt chẽ đất đai, công tác quốc phòng, an ninh để khi triển khai thực hiện thuận lợi.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa hoàn thiện Đề án.

Về phương án thành lập đặc khu Bắc Vân Phong, Phó Thủ tướng đồng ý về chủ trương, tỉnh hoàn thiện Đề án theo phương án lấy toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô, ranh giới, dân số của huyện Vạn Ninh.

Trước đó, tháng 10/2017, tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành lấy ý kiến của cử tri huyện Vạn Ninh. Kết quả có trên 96 nghìn cử tri trong huyện (chiếm tỷ lệ hơn 97%) đã đồng ý với Đề án này.

Được biết, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất về mặt chủ trương cho phép Tập đoàn tư vấn Boston (BCG) lập quy hoạch tổng thể đặc khu Bắc Vân Phong.

Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, tiến độ lập quy hoạch tổng thể là 6 tháng, trong đó bao gồm các hoạt động: xây dựng chiến lược, vận động nhà đầu tư, khắc họa chi tiết mô hình, hoàn chỉnh quy hoạch hạ tầng.

Tin mới lên