Hồ sơ VNF

Đề án thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc

(VNF) - Đề án thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc được xây dựng dựa trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát triển mô hình đặc khu kinh tế, đặc khu hành chính và thực tiễn phát triển tại Việt Nam.

Đề án thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc

Vị trí địa lý là thế mạnh của Phú Quốc.

Đề án xác định vị trí địa lý là thế mạnh của Phú Quốc khi gần với các thị trường có mức độ tăng trưởng lớn. Diện tích mặt biển của Phú Quốc giáp với các nước ASEAN, gần đường vận chuyển hàng hoá quốc tế từ Đông sang Tây, cách thủ đô các nước ASEAN không quá 2 giờ bay, rất gần với các trung tâm du lịch phát triển và công nghiệp của các nước trong khu vực...

Đặc biệt, Phú Quốc có lợi thế to lớn về tài nguyên đa dạng sinh học và tài nguyên biển, cùng với tiềm năng phát triển du lịch đẳng cấp thế giới và truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời. Phú Quốc có vị trí địa lý khá tách biệt, thuận lợi trong việc quy hoạch cũng như áp dụng và thử nghiệm các chính sách, mô hình phát triển mới.

Bên cạnh đó, Đề ấn cũng xác định 3 lĩnh vực kinh tế trọng điểm tại Phú Quốc là Du lịch - vui chơi giải trí, xây dựng trung tâm Thương mại và hội nghị, triển lãm quốc tế và lĩnh vực Nghiên cứu và Phát triển (với trọng tâm là lĩnh vực đa dạng sinh học).

03 lĩnh vực này được khuyến nghị ưu tiên tập trung phát triển trong giai đoạn 1 (2017-2021) để tối ưu hóa những điểm mạnh và lợi thế cạnh tranh của Phú Quốc. Ngoài ra, những lĩnh vực kinh tế khác cũng được xác định phát triển đồng bộ, có lộ trình để tạo cơ sở hỗ trợ vững chắc, bền vững cho sự phát triển dài hạn của Phú Quốc.

Ngoài 03 lĩnh vực này, lĩnh vực phát triển hạ tầng, lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực và lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên được xem là những lĩnh vực quan trọng để thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh cho Phú Quốc.

Đề án cũng xác định ngành nghề ưu tiên trong từng lĩnh vực để phân lớp chính sách ưu đãi. Việc phân lớp các ngành nghề ưu tiên để xây dựng các cấp chính sách ưu đãi phù hợp là vô cùng quan trọng.

Các lĩnh vực trọng điểm được tiếp cận theo hướng phân tích các ngành nghề chuỗi giá trị của lĩnh vực đó, từ đó xác định các ngành nghề ưu tiên, có ảnh hưởng lan tỏa đến sự phát triển của các ngành nghề khác,để tập trung khuyến khích phát triển.

Bạn đọc quan tâm có thể tải Đề án thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc tại đây.

Tin mới lên