Bất động sản

Đề xuất chuyển đổi, thu hồi hàng trăm ha đất công trình, dự án tại Nghệ An

(VNF) - Hơn 310 công trình, dự án với tổng gần 630 ha (gồm hơn 274 ha đất trồng lúa, gần 11 ha đất rừng phòng hộ và hơn 334 ha đất khác) trên địa bàn tỉnh Nghệ An được đề xuất thu hồi đất.

Đề xuất chuyển đổi, thu hồi hàng trăm ha đất công trình, dự án tại Nghệ An

Đề xuất chuyển đổi, thu hồi hàng trăm ha đất công trình, dự án tại Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An vừa đề xuất HĐND tỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện 204 công trình, dự án và thông qua danh mục 312 công trình, dự án cần thu hồi đất.

Trong đó, chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 295 ha đất trồng lúa và hơn 40 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện 204 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh này.

Diện tích đất được đề xuất chuyển đổi nhằm thực hiện các nhóm công trình, dự án, như đường giao thông, điện, thủy lợi, khu tái định cư; quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất ở; các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh được thu hút hoặc mở rộng quy mô nhà máy, nhà xưởng ở một số dự án.

Những địa phương có diện tích thu hồi nhiều nhất, gồm huyện Đô Lương với 34 công trình, dự án; huyện Nghi Lộc với 26 dự án; thành phố Vinh với 25 dự án; huyện Yên Thành với 22 công trình, dự án; Diễn Châu 18 dự án; huyện Hưng Nguyên 17 dự án; huyện Quỳnh Lưu 16 dự án; huyện Thanh Chương 9 dự án; thị xã Hoàng Mai có 8 dự án; huyện Nghĩa Đàn 7 dự án…

Ngoài đề xuất HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã trình đề xuất dự thảo nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất để thực hiện trên địa bàn.

Theo đó có 312 công trình, dự án với tổng gần 630 ha (gồm hơn 274 ha đất trồng lúa, gần 11 ha đất rừng phòng hộ và hơn 334 ha đất khác) trên địa bàn tỉnh cần thu hồi đất.

Cụ thể, huyện Đô Lương có 40 công trình, dự án; huyện Nghi Lộc có 38 công trình, dự án; thành phố Vinh 32 dự án; huyện Diễn Châu 27 dự án; huyện Yên Thành 23 dự án; huyện Hưng Nguyên có 21 dự án.

Huyện Quỳnh Lưu 19 dự án; huyện Nam Đàn 15 dự án; huyện Nghĩa Đàn 14 dự án; huyện Thanh Chương 11 dự án; huyện Anh Sơn và thị xã Hoàng Mai đều có 7 dự án; huyện Tân Kỳ và thị xã Thái Hòa đều có 5 dự án; thị xã Cửa Lò có 2 dự án; huyện Tương Dương 1 dự án.

Tin mới lên