Tài chính

Đề xuất tăng thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

(VNF) - Bộ Tài chính đã chuyển hồ sơ Dự thảo Luật sửa đổi các luật về thuế để Bộ Tư pháp thẩm định trước khi báo cáo Thủ tướng xem xét trình Quốc hội vào năm 2018. Dự thảo mới chỉnh sửa, bổ sung, giải trình thêm một số nội dung, trong đó có thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Đề xuất tăng thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công

Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNCN với 2 phương án đối với thu nhập tiền lương, tiền công. Với cả 2 phương án, số bậc tính thuế sẽ đều giảm từ 7 bậc hiện hành xuống 5 bậc.

Tuy nhiên ở phương án 1, mức thuế suất với một số bậc lại tăng lên như bậc 2 từ 10% lên 15%, bậc 3 từ 20% lên 25%, bậc 4 từ 28% lên 30%...

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%)
1 Đến 10 5
2Trên 10 - 30 15
3 Trên 30 - 50 25
4 Trên 50 - 80 30
5 Trên 80 35

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, phương án 1 mặc dù đáp ứng được mục tiêu giảm bậc thuế, điều chỉnh thu nhập tính thuế ở từng bậc ở số chẵn nhưng số thu ngân sách sẽ giảm khoảng 1.300 tỷ đồng. Đồng thời có ý kiến cho rằng việc sửa biểu thuế này sẽ có lợi cho người giàu, cá nhân có thu nhập thấp không có lợi.

Cụ thể, cá nhân có thu nhập tính thuế hiện đang ở bậc 1 sẽ không bị ảnh hưởng, các cá nhân hiện đang nộp thuế từ bậc 2 trở lên sẽ được giảm thuế so với hiện nay (ví dụ, cá nhân có thu nhập tính thuế 10 triệu/tháng sẽ được giảm 250.000 đồng/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 30 triệu/tháng sẽ được giảm 850.000/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 40 triệu/tháng sẽ được giảm 750.000 đồng/tháng, cá nhân có thu nhập tính thuế 80 triệu đồng sẽ được giảm 650.000 đồng/tháng...).

Do vậy, Bộ Tài chính đề xuất phương án 2. Theo đó bậc 1 (tức 5 triệu đồng) tương ứng thuế 5%; bậc 2 (từ 5 - 10 triệu đồng) áp mức thuế 10%; bậc 3 (từ 10- 40 triệu) áp thuế 20%; bậc 4 (từ 40 - 80 triệu đồng) áp mức thuế 30% và bậc 5 (trên 80 triệu đồng) áp mức thuế 35%.

Bậc thuếPhần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)Thuế suất (%)
1Đến 55
2Trên 5 - 1010
3Trên 10 - 4020
4Trên 40 - 8030
5Trên 8035

Với phương án này, cá nhân có thu nhập từ bậc 3 trở lên sẽ tăng thuế so với hiện tại nhưng mức tăng thêm so với thu nhập của người có thu nhập cao không lớn. Ví dụ nếu cá nhân có thu nhập tính thuế 15 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 250.000 đồng/tháng. Cá nhân có thu nhập tính thuế 30 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 400.000 đồng/tháng. Cá nhân có thu nhập tính thuế 50 triệu đồng/tháng sẽ nộp thêm 500.000 đồng/tháng...

Như vậy, tổng số thu ngân sách ước tăng khoảng 500 tỷ đồng. Do vậy, Bộ Tài chính nghiêng về phương án 2.

Trong dự án Luật sửa đổi 6 luật thuế lần này, Bộ Tài chính cũng giữ nguyên đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng lên 12% thay vì 10% như hiện nay dù trước đây đưa ra đã bị dư luận phản ứng dữ dội.

Tin mới lên