Bất động sản

Điểm danh 15 dự án sai phạm tại tỉnh Thái Nguyên bị Thanh tra Chính phủ 'bêu tên' (tiếp)

(VNF) - Các dự án sai phạm tại tỉnh Thái Nguyên vừa bị Thanh tra Chính phủ "bêu tên" gồm có: dự án khu đô thị Kosy Sông Công, dự án khu dân cư Havico, dự án đầu tư khu liên hợp chế biến Quaczit hay dự án khu dân cư sinh thái kiểu mẫu (phường Túc Duyên, tỉnh Thái Nguyên),...

Điểm danh 15 dự án sai phạm tại tỉnh Thái Nguyên bị Thanh tra Chính phủ 'bêu tên' (tiếp)

Điểm danh 15 dự án sai phạm tại tỉnh Thái Nguyên bị Thanh tra Chính phủ 'bêu tên' (phần 2)

Dự án khu dân cư sinh thái kiểu mẫu, phường Túc Duyên, tỉnh Thái Nguyên

Theo Thanh tra Chính phủ, Công ty TNHH xuất nhập khẩu và đầu tư Thái Nguyên làm chủ đầu tư dự án nhằm mục đích kinh doanh bất động sản nhưng không đăng ký ngành, nghề kinh doanh bất động sản là vi phạm Nghị định 02/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý khu đô thị mới. Việc giao đất thực hiện dự án nhưng không qua đấu thầu dự án có sử dụng đất là không đúng quy định theo Luật Đất đai năm 2003.

UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định phê duyệt dự án nhưng thực chất là giao đất có thu tiền cho chủ đầu tư thực hiện dự án khu dân cư để kinh doanh là chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục về giao đất.

Cũng theo kết luận thanh tra, diện tích đất giao thừa so với đất thực hiện dự án là 7.431,5 m2 nhưng chủ đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên chưa xác định được vị trí, mục đích sử dụng đất của diện tích đất này.

Việc xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất không áp dụng các phương pháp xác định giá đất theo quy định; việc xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở tăng thêm 549 m2 là chưa phù hợp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, UBND thành phố Thái Nguyên ban hành các quyết định về ghi thu vào ngân sách nhà nước tiền sử dụng đất, ghi chi kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và chi phí lãi vay dự án xây dựng khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là không đúng Luật Ngân sách nhà nước. Việc đối trừ tiền xây dựng hạ tầng 59.347.000.000 đồng và tiền lãi vay 3.330.040.191 đồng vào tiền sử dụng đất là không có cơ sở.

Dự án khu đô thị Kosy Sông Công, thành phố Sông Công

Kết luận thanh tra cho biết việc giao đất thực hiện dự án xây dựng khu dân cư nhưng không qua đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án là không đúng quy định.

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Kosy Sông Công có tổng mức đầu tư 481.450.745.000 đồng, nguồn vốn do chủ đầu tư ứng trước đế xây dựng hạ tầng kỹ thuật được trừ vào tiền sử dụng đất nhưng thực chất là giao đất thực hiện dự án đế kinh doanh.

UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt phương án tài chính đợt 1 và 2, trong đó khấu trừ khoản chi phí xây dựng hạ tầng 39.594.106.245 đồng vào tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp là không có cơ sở.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ cho biết trách nhiệm thuộc về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng định giá của tỉnh, UBND TP Sông Công, UBND tỉnh Thái Nguyên.

Dự án khu dân cư số 5, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên

Kết luận thanh tra cho biết việc giao đất thực hiện dự án xây dựng khu dân cư nhưng không qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án sử dụng đất đã vi phạm Luật Đất đai năm 2003.

Dự án thực hiện cơ chế thanh toán tiền đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư cho nhà đầu tư bằng việc bù trừ tiền thu cấp quyền sử dụng đất đã có hạ tầng (thực chất là giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án khu dân cư số 5 phường Túc Duyên).

Việc UBND tỉnh đối trừ số tiền 42.579.104.000 đồng xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị vào tiền sử dụng đất là không có cơ sở.

Cùng với đó, phần diện tích 4,12 ha, tổng số 251 ô đất, trong đó, có 6 ô tái định cư (từ ô 37 đến ô 42) với diện tích 492,62 m2, còn lại 245 ô công ty đã thực hiện chuyến nhượng (hiện trạng đã xây dựng nhà kiên cố), khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính là vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

Ngoài ra, phần diện tích công ty đã thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng là 3,23 ha, nằm trong tổng diện tích 15,364 ha bị thu hồi hiện nay đã có một số ô xây dựng nhà kiên cố vi Luật Đất đai năm 2013 và có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tại dự án này, Thanh tra Chính phủ cho biết trách nhiệm chung thuộc về chủ đầu tư (Công ty Cổ phần đầu tư APEC Thái Nguyên), Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở ngành có liên quan.

Dự án khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ phường Quang Trung, TP Thái Nguyên

Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ, dự án khu nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại tại phường Quang Trung, TP Thái Nguyên có mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ là không phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Thái Nguyên và quy hoạch sử dụng đất (thuộc loại đất ở tại đô thị) tỉnh Thái Nguyên được Chính phủ phê duyệt vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

Dự án chưa được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là chưa đúng điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với cấp tỉnh.

Việc UBND tỉnh Thái Nguyên không thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất khu vực bến xe khách Thái Nguyên (cũ) là chưa đúng khoản 1, Điều 7, Quyết định 09 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc giao đất để thực hiện dự án không theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, UBND tỉnh đã áp dụng việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 30 là phù hợp.

Dự án khu dân cư tổ 4, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

Tại dự án này, Thanh tra Chính phủ cho biết UBND tỉnh Thái Nguyên giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án nhưng không theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất là không đúng quy định theo Luật Đất đai năm 2003.

Dự án thực hiện theo cơ chế thanh toán tiền đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư cho nhà đầu tư bằng việc bù trừ tiền thu cấp quyền sử dụng đất đã có hạ tầng nhưng thực chất là giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án.

Cùng với đó, việc xác định tài sản so sánh các thửa đất không tương đồng là chưa thực hiện đúng theo quy định tại Điều 3, Thông tư 36 BộTài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh Thái Nguyên chưa có quyết định phê duyệt phương án thu tiền sử dụng đất làm căn cứ để chủ đầu nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Dự án khu dân cư Havico, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên

Tại dự án này, UBND tỉnh Thái Nguyên giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án nhưng không theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất là không đúng quy định; dư án được phê duyệt thực hiện theo cơ chế thanh toán tiền đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư cho nhà đầu tư bằng việc bù trừ bằng tiền thu cấp quyền sử dụng đất đã có hạ tầng nhưng thực chất là giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án.

Song song với đó, việc định giá đất theo phương pháp so sánh trực tiếp đã lựa chọn diện tích các lô có diện tích lần lượt là 71,3 m2; 100 m2 và 100 m2 để so sánh là không tương đồng, chưa thực hiện đúng theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 36 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết UBND tỉnh Thái Nguyên chưa có quyết định phê duyệt phương án thu tiền sử dụng đất làm căn cứ để chủ đầu nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Dự án khai thác, chế biến khoáng sản Núi Pháo do Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo làm chủ đầu tư

Thanh tra Chính phủ cho biết đã kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận thấy diện tích 19,72 ha được UBND tỉnh Thái Nguyên thu hồi và giao cho công ty nhưng đến nay chưa hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 11 hộ gia đình, cá nhân.

Diện tích 46,1 ha được UBND tỉnh Thái Nguyên thu hồi và giao cho công ty từ năm 2007, không còn nhu cầu sử dụng nhưng chưa hoàn chinh thủ tục bàn giao cho địa phương quản lý và sử dụng theo quy định; diện tích 66,0 ha được UBND tình Thái Nguyên thu hồi và giao cho công ty từ năm 2009 nhưng không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nằm ngoài quy hoạch của dự án nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ để trả lại đất,...

Dự án đầu tư Khu liên hợp chế biến Quaczit tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai

Tại kết luận này, việc UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án khu liên hợp chế biến Quaczit - hợp kim sắt khi chưa thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định để phê duyệt dự án và chưa được cấp giấy phép khai thác mỏ Quaczit tại Làng La, xã La Hiên, huyện Võ Nhai là thiếu cơ sở.

Việc chuyển mục đích sử dụng 160.258 m2 đất quốc phòng sang đất sản xuất kinh doanh tại dự án không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Đáng chú ý, việc thu hồi 169.273 m2 có nguồn gốc là đất quốc phòng để giao cho công ty Cổ phần khai khoáng Miền Núi thuê đất trả tiền sử dụng hàng năm nhưng không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định .

Cho đến nay, dự án đã chậm tiến độ 5 năm theo giấy chứng nhận đầu tư; toàn bộ diện tích đất được giao không được đưa vào sử dụng vi phạm pháp luật đất đai, thuộc trường hợp phải thu hồi đất của dự án theo quy định.

Dự án tổ hợp trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng cây công nghiệp, lâm nghiệp Phú Thái, huyện Phổ Yên

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, đến tại thời điểm kiểm tra, hợp đồng thuê đất số 79 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh với công ty đã hết thời hạn phải điều chỉnh giá (05 năm). Công ty chưa lập hồ sơ ký hợp đồng thuê đất hoặc phụ lục hợp đồng thuê đất theo quy định.

Trách nhiệm thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc đôn đốc chủ đầu tư thực hiện thủ tục ký hợp đồng thuê đất.

Xem thêm: Thanh tra Chính phủ 'điểm mặt' nhiều dự án vi phạm về sử dụng đất tại Thái Nguyên

Tin mới lên