Tài chính

Điều chỉnh kế hoạch vay của Chính phủ năm 2021 còn gần 514.300 tỷ đồng

(VNF) - Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1869 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 856 phê duyệt chương trình quản lý nợ công giai đoạn 2021-2023 và kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021. 

Điều chỉnh kế hoạch vay của Chính phủ năm 2021 còn gần 514.300 tỷ đồng

Chính thức công bố chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2021-2023

Theo đó, về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021, Quyết định số 856 quy định kế hoạch vay của Chính phủ là 514.297 tỷ đồng, gồm: phát hành trái phiếu chính phủ, vay các nguồn trong nước 463.000 tỷ đồng và vay nước ngoài 51.297 tỷ đồng. Trong đó, vay cho ngân sách trung ương là 33.898 tỷ đồng và vay về cho vay lại 17.399 tỷ đồng.

Cũng theo quyết định này, trả nợ của Chính phủ là 365.932 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ là 338.415 tỷ đồng và trả nợ của các dự án cho vay lại 27.517 tỷ đồng.

Về kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2021, Quyết định số 1869 sửa đổi như sau: vay từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ dự kiến là 12.612 tỷ đồng. Trường hợp các tháng cuối năm các địa phương phục hồi hoạt động kinh tế và có nhu cầu vay cho đầu tư phát triển, tổng mức vay cần đảm bảo trong mức 28.797 tỷ đồng đã được Quốc hội phê duyệt theo Nghị quyết số 128 dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp tối đa 7 tỷ USD.

Đối với vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, Quyết định số 1869 cũng quy định hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả tối đa 7 tỷ USD; tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn khoảng 25% so với dư nợ tại thời điểm ngày 31/12/2020.

Quy định 1869/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 5/11.

Xem thêm: Gói hỗ trợ lãi suất từ 10.000 - 20.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp: 'Cần phải đúng và trúng'

Tin mới lên