Tài chính

DIG không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, dòng tiền kinh doanh âm 798 tỷ đồng

(VNF) - Dòng tiền từ hoạt kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) ghi nhận giá trị âm hơn 798 tỷ đồng trong năm 2021.

DIG không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, dòng tiền kinh doanh âm 798 tỷ đồng

DIC Corp: Không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, dòng tiền kinh doanh âm 798 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính của DIC Corp, doanh thu quý IV đạt 914 tỷ đồng, tăng 46,5% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận gộp tăng mạnh 133%, đạt gần 396 tỷ đồng.

Không chỉ doanh thu và lãi gộp, các loại chi phí trong quý IV đều ghi nhận tăng cao so với cùng kỳ. Cụ thể, chi phí tài chính tăng 140%, đạt gần 50 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 59% và tăng 10,5%, tổng giá trị hơn 116 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản thu nhập khác của DIC Corp đạt hơn 877 tỷ đồng, tăng 47% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2020 và chỉ kém 4% so với doanh thu từ hoạt động cốt lõi.

Phần thu nhập này chủ yếu đến từ việc đánh giá lại tồn kho phát sinh giá trị hơn 861 tỷ đồng, cùng kỳ la hơn 587 tỷ đồng. Trừ đi chi phí, lợi nhuận khác của DIC Corp đạt hơn 785 tỷ đồng, cao hơn cả lãi gộp từ hoạt động cốt lõi.

Chốt quý IV, DIC Corp báo lợi nhuận sau thuế hơn 813 tỷ đồng, tăng 59,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này lần lượt đạt hơn 2.568 tỷ đồng và hơn 952 tỷ đồng, tương ứng tăng 3,2% và tăng 48,6% so với năm 2020.

Năm 2021, DIC Corp lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.444 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2021, doanh nghiệp này chỉ hoàn thành 85% kế hoạch về lợi nhuận.

Tổng tài sản của DIC Corp tính tới cuối năm 2021 tăng 42,5% so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 16.858 tỷ đồng. Trong đó hàng tồn kho chiếm hơn 22% tổng giá trị tài sản, đạt hơn 3.846 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở chi phí sản xuất dở dang các dự án như khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, khu dân cư P4 Hậu Giang, khu phức hợp Capsaintjacques.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của DIC Corp tăng mạnh từ mức 1.515 tỷ đồng lên mức hơn 4.906 tỷ đồng, tương đương tăng gần 224%.

Ngoài ra, một điểm tối trong báo cáo tài chính của DIC Corp là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh khi ghi nhận giá trị âm hơn 798 tỷ đồng, cùng kỳ là âm hơn 303 tỷ đồng.  

Tin mới lên