Tài chính

Đô thị Kinh Bắc của ông Đặng Thành Tâm báo lỗ lần đầu tiên sau 7 năm

(VNF) - Quý III/2020, doanh khu suy giảm khiến Đô thị Kinh Bắc (KBC) báo lỗ sau thuế 8,6 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên công ty gánh lỗ sau 7 năm liên tiếp có lãi.

Đô thị Kinh Bắc của ông Đặng Thành Tâm báo lỗ lần đầu tiên sau 7 năm

Đô thị Kinh Bắc (KBC) của ông Đặng Thành Tâm báo lỗ lần đầu tiên sau 7 năm

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - Công ty Cổ phần (HoSE: KBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu thuần giảm 78% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 202 tỷ đồng.

Nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh, biên lãi gộp tăng từ 40% lên 57%. Lãi gộp đạt 115 tỷ đồng, giảm 69%.

Trong quý, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính giảm 32% còn 17 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 32% lên 75 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tăng 27% lên 47 tỷ đồng.

Vì vậy mặc dù đã cắt giảm hoàn toàn chi phí bán hàng (cùng kỳ là 67 tỷ đồng) lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của KBC vẫn giảm đến 96%, vỏn vẹn 9 tỷ đồng.

Chốt quý với khoản lỗ khác 8,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của KBC chỉ đạt 611 triệu đồng trong khi cùng giai đoạn năm ngoái đạt 220 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty báo lỗ 8,6 tỷ đồng, trái ngược với năm trước lãi 132 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đảo chiều từ dương 233 đồng xuống âm 44 đồng.

Lũy kế 9 tháng, KBC ghi nhận doanh thu đạt 929 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 96 tỷ đồng, lần lượt giảm 63% và 85% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình từ phía công ty, kết quả ảm đạm này là do dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 gây ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng.

So với kế hoạch cả năm 2020, KBC còn cách rất xa vạch đích khi mới chỉ hoàn thành 27% mục tiêu doanh thu và 11% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tổng tài sản của KBC tính tại ngày 30/9/2020 là 19.360 tỷ đồng, tăng 18% so với cuối năm 2019. Trong đó, tiền nhàn rỗi tăng gấp hai lần lên 1.263 tỷ đồng, khoản đầu tư "chứng khoán kinh doanh" tăng từ 7,5 tỷ đồng lên 1.862 tỷ đồng.

Công ty ghi nhận gần 7.900 tỷ đồng hàng tồn kho, là chi phí sản xuất dở dang của các dự án như khu công nghiệp và khu đô thị Tràng Cát, khu công nghiệp Tân Phú Trung, khu đô thị Phúc Ninh...

Về nguồn vốn, tại ngày cuối quý III, nợ phải trả tăng 50% so với cuối năm trước. Chiếm phần lớn là khoản "phải trả ngắn hạn khác", tăng gần 4 lần lên 2.637 tỷ đồng; "vay dài hạn đến hạn trả" tăng 45% lên 1.010 tỷ đồng và "vay dài hạn" tăng 57% lên 1.765 tỷ đồng.

Nợ phải trả gia tăng song vốn chủ sở hữu không thay đổi, duy trì ở mức 10.400 tỷ đồng khiến hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 0,58 lên 0,86.

Chốt phiên giao dịch ngày 30/10, cổ phiếu KBC tăng 0,4% lên 13.850 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên gần nhất là 1,8 triệu đơn vị.

Tin mới lên