Tài chính

Doanh nghiệp khối tài chính – ngân hàng nộp thuế TNDN cao nhất

Theo Cục Thuế TP. HCM, nhiều khoản thu nội địa trong hơn nửa đầu năm 2018 tăng cao nhờ vào sự tăng trưởng của các doanh nghiệp khối tài chính – ngân hàng.

Doanh nghiệp khối tài chính – ngân hàng nộp thuế TNDN cao nhất

Doanh nghiệp khối tài chính – ngân hàng nộp thuế TNDN cao nhất. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, tổng thu nội địa trong 7 tháng năm 2018 là 160.168 tỷ đồng, đạt 59,59% dự toán năm 2018, tăng 15,17% so cùng kỳ năm 2017. Trong đó, nhiều khoản thu tăng cao.

Thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong 7 tháng năm 2018 tăng 16,69% so với cùng kỳ 2017. Chủ yếu do các doanh nghiệp khu vực nhà nước trung ương, khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh có số nộp tăng so với cùng kỳ (lần lượt tăng 43,31% và 39,63%), số thu của 2 khu vực này chiếm 59,60% tổng số thu thuế TNDN.

Số thu từ thuế TNDN tăng cao chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng của các doanh nghiệp khối tài chính – ngân hàng, bởi vì các doanh nghiệp này có số thuế nộp tăng hơn 86% so với cùng kỳ năm 2017.  Điển hình như: Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng nộp thuế tăng 36,13%; Ngân hàng TMCP Á Châu nộp tăng 154,83%; Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM nộp tăng 128,03%.

Không chỉ có các ngân hàng, nhiều công ty chứng khoán cũng có số thuế nộp ngân sách tăng cao trong 7 tháng năm 2018. Chẳng hạn, Công ty cổ phần Chứng khoán TP. HCM nộp thuế tăng 254,53%; Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn nộp thuế tăng 206,81%.

Tin mới lên