Tài chính

Đông Hải Bến Tre muốn nâng cổ tức năm 2020 lên 50%, cổ tức năm 2021 dự kiến 35%

(VNF) - Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (HoSE: DHC) đã tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% vào đầu năm 2021, tương ứng số tiền đã chi là hơn 111 tỷ đồng.

Đông Hải Bến Tre muốn nâng cổ tức năm 2020 lên 50%, cổ tức năm 2021 dự kiến 35%

Đông Hải Bến Tre nâng cổ tức năm 2020 lên 50%, cổ tức năm 2021 dự kiến 35%

Đông Hải Bến Tre vừa công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2021 với các nội dung đáng chú ý như kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch cổ tức năm 2020 và năm 2021.

Trong đó, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế mục tiêu năm 2021 đã được Đông Hải Bến Tre tiết lộ ở báo cáo thường niên năm 2020 công bố trước đó. Cụ thể, tổng doanh thu thuần năm 2021 dự kiến đạt 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 399 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và tăng 1,8% so với mức thực hiện năm 2020.

Sản lượng sản xuất của nhà máy giấy Giao Long dự kiến tổng cộng đạt 291.000 tấn, sản lượng tiêu thụ dự kiến đạt 273.000 tấn. Theo kế hoạch, nhà máy giấy Giao Long sẽ đóng góp 2.495 tỷ đồng doanh thu cho Đông Hải Bến Tre.

Nhà máy bao bì dự kiến sản xuất và tiêu thụ 43,65 triệu sản phẩm, đóng góp 375 tỷ đồng doanh thu cho Đông Hải Bến Tre.

Kế hoạch cổ tức năm 2021 mà HĐQT công ty trình ĐHCĐ là phân phối lợi nhuận cho cổ đông với tỷ lệ 35% bằng cổ phiếu hoặc/và tiền mặt.  

Về phương án chia cổ tức năm 2020, Đông Hải Bến Tre đề xuất nâng mức cổ tức lên 50%. Trước đó, tỷ lệ cổ tức năm 2020 đã được điều chỉnh từ mức 30% lên 45% qua ĐHCĐ bất thường năm 2020.

Đông Hải Bến Tre đã tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền mặt và đang trình phương án chia cổ tức 25% bằng cổ phiếu. Như vậy, nếu ĐHCĐ thông qua nội dung nâng cổ tức năm 2020 lên mức 50%, cổ đông của công ty này sẽ còn được nhận thêm 5% cổ tức bằng tiền mặt cùng với 25% cổ tức bằng cổ phiếu.

Đông Hải Bến Tre hiện đang niêm yết gần 56 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ là gần 560 tỷ đồng. Với việc phát hành thêm gần 14 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ của Đông Hải Bến Tre sẽ tăng lên mức gần 700 tỷ đồng.

Số cổ phiếu trong đợt phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện việc phát hành nếu được ĐHCĐ thông qua dự kiến là sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Ngoài ra, Đông Hải Bến Tre cũng trình đại hội phê duyệt chủ trương đầu tư Công ty Cổ phần Bao bì Đông Hải với tổng vốn đầu tư là khoảng 250 tỷ đồng. Thời gian bắt đầu triển khai dự kiến từ quý III/2021 và đi vào hoạt động từ năm 2024.

Kết thúc quý I, doanh thu thuần của Đông Hải Bến Tre đạt 1.017 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 173 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 93%.

Sau 3 tháng đầu năm, Đông Hải Bến Tre đã hoàn thành 29% kế hoạch về doanh thu và 43% kế hoạch về lợi nhuận.  

Tính từ đầu năm đến nay, DHC đã tăng mạnh từ mức giá 61.000 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa phiên 4/1) lên mức giá 101.700 đồng/cổ phiếu (giá mở cửa phiên 1/6). Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 5.600 tỷ đồng.

Tin mới lên