Bất động sản

Dự án khu đô thị hơn 13.600 tỷ của FLC tại Lâm Đồng có diễn biến mới

(VNF) - Theo UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), việc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (HoSE: FLC) đề xuất tiến độ thực hiện dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim từ quý I/2022 đến quý II/2027 là chưa phù hợp với tiến độ triển khai công trình trọng điểm của tỉnh.

Dự án khu đô thị hơn 13.600 tỷ của FLC tại Lâm Đồng có diễn biến mới

Dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim do FLC đề xuất có tổng mức đầu tư hơn 13.600 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

UBND huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng tham gia ý kiến thẩm định về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Theo đó, đối với nội dung góp ý về cơ cấu, hiện trạng sử dụng đất, sự phù hợp với mục tiêu đầu tư đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh – tế xã hội của huyện, điều kiện cho thuê, giao đất, danh mục dự án cần thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, UBND huyện Đức Trọng cho biết ngày 2/8/2021 đã có văn bản về việc tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với mức độ phù hợp với kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; hệ số, mật độ xây dựng, độ cao, độ sâu trong lòng đất; yêu cầu sử dụng đất của dự án theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đất của địa phương, UBND huyện Đức Trọng đánh giá phù hợp quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam Sông Đa Nhim.

Đối với nội dung phù hợp của dự án với định hướng phát triển đô thị, chương trình phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt, UBND huyện Đức Trọng cho biết dự án thuộc danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, phù hợp với kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025, phù hợp với định hướng phát triển huyện Đức Trọng trở thành thị xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045...

Tuy nhiên, UBND huyện Đức Trọng đánh giá việc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đề xuất tiến độ thực hiện dự án từ quý I/2022 đến quý II/2027 là chưa phù hợp với tiến độ triển khai công trình trọng điểm của tỉnh. Địa phương đề nghị công ty xem xét, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

Trước đó, trong báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch, dự án đã được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương tài trợ lập quy hoạch trên địa bàn huyện Đức Trọng, UBND huyện Đức Trọng cho biết dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim được UBND tỉnh Lâm Đồng ủng hộ ý tưởng và thống nhất đề xuất của Tập đoàn FLC về khảo sát nghiên cứu.

Quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng được UBND huyện phê duyệt tại quyết định ngày 16/3/2020. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam sông Đa Nhim được phê duyệt, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư khu đô thị Nam sông Đa Nhim.

Tháng 4 vừa qua, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cũng đã có ý kiến về năng lực tài chính đối với dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, về vốn chủ sở hữu, căn cứ các quy định, Tập đoàn FLC phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư, tương ứng với vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án là 2.038 tỷ đồng.

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết tại báo cáo tài chính năm 2020, nguồn vốn chủ sở hữu của FLC tại thời điểm 31/12/2020 gần 13.425 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm thẩm định doanh nghiệp chưa có báo cáo tài chính năm 2021 nên Sở Tài chính không đủ cơ sở để tham gia ý kiến về vốn chủ sở hữu bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của chủ đầu tư.

Về khả năng huy động vốn, ngày 17/6/2021, ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) chi nhánh Long Biên - Hà Nội đã có văn bản cam kết cấp tín dụng. Qua đó, ngân hàng cam kết thu xếp tài chính hoặc là đầu mối thu xếp tài chính cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC với số tiền không vượt quá 11.116,319 tỷ đồng để thực hiện dự án nói trên nếu công ty đáp ứng đầy đủ các quy định của ngân hàng và pháp luật tại thời điểm đề nghị cấp tín dụng.

Năm 2019, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC về phương án ý tưởng quy hoạch và đầu tư khu đô thị Nam sông Đa Nhim.

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đề nghị chia khu đô thị Nam sông Đa Nhim thành 4 dự án thành phần, tương ứng với 4 phân khu theo quy hoạch, thực hiện thủ tục công bố danh mục đồng thời 4 dự án thành phần trên để triển khai công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Tổng mức đầu tư của dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim là 13.678,017 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn của nhà đầu tư 2.561,687 tỷ đồng và vốn huy động khác 11.116,319 tỷ đồng.

Tin mới lên