Đô thị

Dự án Metro TP.HCM: Sẽ trình Quốc hội điều chỉnh tổng mức đầu tư

(VNF) - Chính phủ sẽ trình Quốc hội về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư cả hai dự án đường sắt đô thị ở TP.HCM tuyến số 1 (Metro số 1, Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Metro số 2, Bến Thành - Tham Lương).

Dự án Metro TP.HCM: Sẽ trình Quốc hội điều chỉnh tổng mức đầu tư

Dự án Metro TP.HCM: Trình Quốc hội điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc triển khai Dự án đường sắt đô thị TP. HCM, tuyến số 1 (Metro số 1, Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Metro số 2, Bến Thành - Tham Lương).

Cụ thể, Thủ tướng kết luận các dự án đường sắt đô thị nêu trên đã được Chính phủ khóa trước, các Bộ, ngành thông qua chủ trương và các quyết định cụ thể. Trên cơ sở đó, UBND TP.HCM đã quyết định đầu tư thuộc dự án nhóm A. Trong quá trình thực hiện có sự thay đổi mà các nội dung thay đổi thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia.

"Dự án đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã được Bộ trưởng Bộ GTVT thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm (từ năm 2011 đến năm 2017). Để bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, cần trình Quốc hội cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư cả hai dự án và thông qua chủ trương bố trí vốn cho phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, không xem xét lại chủ trương đầu tư", Thủ tướng kết luận.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, các dự án đã được Tư vấn nước ngoài thẩm tra độc lập, bảo đảm sự phù hợp của tổng mức đầu tư điều chỉnh. Đồng thời, TP đã tạm ứng kinh phí để thanh toán cho các nhà thầu.Thủ tướng giao Chủ tịch UBND TP.HCM có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm toàn diện về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và các nội dung liên quan đến dự án, đảm bảo đúng pháp luật, không thất thoát, chống lãng phí, tham nhũng hoặc lợi ích nhóm.

Để bảo đảm việc triển khai dự án không bị gián đoạn, phát huy hiệu quả sử dụng vốn, sớm đưa các dự án vào sử dụng để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông của Thành phố, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ liên quan và cam kết của Thành phố. Bộ GTVT quyết định theo thẩm quyền việc thành lập Tổ chuyên gia (với sự tham gia của các bộ, ngành liên quan) để thẩm định, bảo đảm chặt chẽ, đúng chính sách pháp luật về đầu tư, không để vi phạm xảy ra trong quá trình thẩm định.

Sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn, Thủ tướng giao Bộ GTVT hoàn thiện Tờ trình của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giao Bộ trưởng Bộ GTVT thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Xem thêm: Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông cơ bản hoàn thành hơn 95%

Tin mới lên