Ngân hàng

Eximbank muốn sạch nợ tại VAMC trong năm 2020

(VNF) - "Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ tồn đọng, tập trung xử lý nợ đã bán cho VAMC, đặt mục tiêu mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC vào năm 2020 theo định hướng tái cơ cấu ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước", tờ trình của HĐQT Eximbank đề cập đến một trong những mục tiêu của ngân hàng này trong năm 2020.

Eximbank muốn sạch nợ tại VAMC trong năm 2020

Eximbank muốn sạch nợ tại VAMC trong năm 2020

Trong tờ trình gửi đến đại hội đồng cổ đông mới đây, HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho biết năm 2020, ngân hàng đặt kế hoạch tổng tài sản đạt 176.000 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2019. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư kế hoạch đạt 147.800 tỷ đồng, tăng trưởng 6%.

Dư nợ cấp tín dụng dự kiến đạt 122.275 tỷ đồng, tăng trưởng 8% (bao gồm dư nợ cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp). Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Lợi nhuận trước thuế và trước trích bổ sung dự phòng tất toán trái phiếu VAMC dự kiến ở mức 1.918 tỷ đồng.

HĐQT Eximbank cho biết năm 2020, ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai dịch vụ Ngân hàng ưu tiên; xây dựng và triển khai mô hình kinh doanh cho phân khúc Khách hàng Doanh nghiệp lớn; phát triển hợp tác với khách hàng doanh nghiệp lớn để xây dựng và tài trợ chuỗi cung ứng, gia tăng dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp SMEs, khách hàng cá nhân, thanh toán quốc tế cũng như kinh doanh ngoại tệ.

"Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ tồn đọng, tập trung xử lý nợ đã bán cho VAMC, đặt mục tiêu mua lại toàn bộ nợ đã bán cho VAMC vào năm 2020 theo định hướng tái cơ cấu ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước", tờ trình của HĐQT Eximbank nêu rõ.

Ban điều hành ngân hàng này cho biết thêm năm nay sẽ triển khai nhiều giải pháp, trong đó, về hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn, tăng tỷ trọng nguồn vốn giá thấp; hoàn thiện các sản phẩm tín dụng, tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn trong tổng danh mục để cải thiện biên lãi cho vay.

Cùng với đó, triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động, giãn tiến độ thực hiện các hạng mục xây dựng cơ bản chưa cấp thiết, tăng cường quản lý chặt chẽ các hạn mức sử dụng chi phí, tối ưu hóa bộ máy nhân sự, vận hành.

"Tiếp tục ứng dụng công nghệ để cải tiến quy trình quản lý, phê duyệt tập trung nhằm tinh gọn bộ máy vận hành và giảm thiểu rủi ro tác nghiệp. Nâng cao văn hóa tuân thủ thông qua đào tạo và truyền thông. Tập trung phát triển nền tảng con người thông qua định vị, khung năng lực và lộ trình nghề nghiệp của nhân viên. Đầu tư mạnh mẽ vào công tác đào tạo đối với đội ngũ bán hàng trực tiếp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo tiềm năng, xây dựng cơ chế đãi ngộ cho cán bộ chủ chốt", ban điều hành Eximbank cho hay.

Tin mới lên