Thị trường

Formosa Hà Tĩnh: Cơ bản hoàn thành khắc phục vi phạm, sắp vận hành lò cao số 2

(VNF) - Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành khắc phục các vi phạm sau sự cố môi trường biển miền Trung cũng như công trình về bảo vệ mội trường.

Formosa Hà Tĩnh: Cơ bản hoàn thành khắc phục vi phạm, sắp vận hành lò cao số 2

Formosa Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành khắc phục các vi phạm sau sự cố môi trường biển

Đây là đánh giá của Hội đồng giám sát liên ngành đưa ra tại cuộc họp diễn ra hôm 11/5 tại Hà Nội do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì với sự tham gia của nhiều Bộ, ngành và UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đánh giá của Hội đồng giám sát, đến nay, tất cả 7 hạng mục bổ sung về bảo vệ môi trường sau sự cố môi trường biển như: hệ thống hồ sinh học kết hợp ứng phó sự cố, hệ thống quan trắc tự động khí thải, nước thải của Formosa Hà Tĩnh đều đã hoàn thiện và hoạt động ổn định.

Trong hơn 2 năm qua, các kết quả về nước thải, khí thải của Formosa Hà Tĩnh trước khi xả ra môi trường đều đạt quy chuẩn cho phép, đặc biệt thông số xyanua và phenol có nồng độ rất thấp so với tiêu chuẩn Việt Nam.

Hội đồng giám sát liên ngành cũng đánh giá hoạt động của lò cao số 1 đã hoạt động ổn định trong điều kiện vận hành 100% công suất, mỗi ngày sản xuất hơn 9.000 tấn gang lỏng để chuyển sang luyện, cán thép.

Đối với hạng mục lò cao số 2 đã hoàn thành việc xây dựng, được các Bộ, ngành kiểm tra, đánh giá theo chức năng. Hội đồng liên ngành cũng đã thống nhất để Formosa Hà Tĩnh vận hành thử nghiệm trong tháng 5 này.

Formosa Hà Tĩnh: Cơ bản hoàn thành khắc phục vi phạm, sắp vận hành lò cao số 2Dự kiến, khi đi vào vận hành lò cao số 2 cùng với lò cao số 1, sản lượng gang thép của Formosa Hà Tĩnh đạt 5 triệu tấn trong năm 2018.

Được biết đến nay, lò cao số 2 cơ bản đã hoàn thiện. Các hạng mục phục vụ hoạt động vận hành thử nghiệm của lò cao số 2 như máy thiêu kết 1, lò cốc số 3, số 4, lò vôi số 2 đã được vận hành thuận lợi dưới sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, rà soát hệ thống dây chuyền sản xuất, nạp lớp cốc lót và nạp gỗ cũng đã hoàn thành.

Theo tính toán, khi lò cao số 2 vận hành thử nghiệm, tổng lượng nước thải sinh hóa của 2 lò sẽ đạt khoảng 4.300 m3/ngày, trong khi đó, công suất thiết kế của nhà máy ở mức 4.800 m3/ngày; nước thải công nghiệp thải ra khoảng 22.500m3/ngày trong khi công suất xử lý của nhà máy là trên 36.000m3/ngày. Vì vậy, lò cao số 2 vận hành thì lượng nước thải cũng sẽ được xử lý hợp lý.

Dự kiến, khi đi vào vận hành lò cao số 2, cùng với lò cao số 1, sản lượng gang thép của Formosa Hà Tĩnh trong năm 2018 có thể đạt 5 triệu tấn và doanh thu ước đạt khoảng 2,5 tỷ USD.

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết tổng hợp kết quả giám sát từ tháng 7/2016 đến nay cho thấy nước thải, khí thải của Formosa trước khi xả ra ngoài môi trường luôn đảm bảo đạt quy chuẩn Việt Nam

Đặc biệt, kết quả quan trắc, đo đạc mẫu nước biển ven bờ, nước mặt tại kênh thoát nước mưa, nước ngầm, trầm tích đáy và không khí xung quanh khu vực hoạt động của dự án đảm bảo đạt quy chuẩn quy định và phù hợp với giai đoạn trước khi Formosa vận hành thử nghiệm.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết quả giám sát đối với các loại chất thải rắn khác không có khả năng tái chế và chất thải nguy hại phát sinh được Formosa chuyển giao cho các đơn vị có chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Riêng việc thay đổi phương pháp làm nguội than cốc từ ướt sang khô và lắp đặt thiết bị xử lý khí thải bổ sung tại xưởng thiêu kết nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế hiện vẫn đang trong lộ trình thực hiện, dự kiến tháng 6/2019 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục này theo cam kết với Chính phủ Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan khoa học trong nước và quốc tế kiểm tra, giám sát liên tục, định kỳ và đột xuất quá trình khắc phục hậu quả vi phạm của Formosa, đảm bảo các nguồn chất thải phát sinh được thu gom, xử lý triệt để, đạt quy chuẩn Việt Nam quy định trước khi thải ra ngoài môi trường.

 

Tin mới lên