Tài chính

Genco 3 báo lãi 552 tỷ đồng nửa đầu năm 2018, tăng 67%

(VNF) - Kết thúc nửa đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Genco 3 đạt 552 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2017. Đáng chú ý, nợ phải trả của Genco 3 gấp tới 6,6 lần vốn chủ sở hữu.

Genco 3 báo lãi 552 tỷ đồng nửa đầu năm 2018, tăng 67%

Genco 3 báo lãi 552 tỷ đồng nửa đầu năm 2018, tăng 67%

Tổng công ty Phát điện 3 (Genco 3, UPCoM: PGV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2018.

Theo báo cáo, nửa đầu năm 2018, Genco 3 ghi nhận doanh thu thuần 20.328 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Do tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần giảm từ 87,3% xuống 85,8% nên lợi nhuận gộp của Genco 3 tăng 15% lên 2.879 tỷ đồng.

Về chi phí, Genco 3 ghi nhận 2.369 tỷ đồng chi phí tài chính (trong đó chi phí lãi vay chiếm 52%), tăng 6,4%. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 165 tỷ đồng, tăng 7,8%; chi phí bán hàng không đáng kể.

Kết thúc nửa đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Genco 3 đạt 552 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, tổng tài sản của Genco 3 đạt 80.186 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,5% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của Genco 3 tập trung ở tài sản cố định với 54.957 tỷ đồng, chiếm 69%.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 30/6/2018 ở mức 10.489 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 69.696 tỷ đồng, giảm 2,7% và gấp 6,6 lần vốn chủ sở hữu.

Năm 2018, Genco 3 đặt kế hoạch doanh thu 37.607 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch đạt 204 tỷ đồng.

Trong năm nay, Genco 3 cho biết sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư 7 dự án nguồn điện: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1, Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Cảng than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 mở rộng, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình và triển khai một số công trình khác.

Đồng thời triển khai lập dự án đầu tư hạng mục Tuyến ống tro bay tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; lập quy hoạch và đầu tư xây dựng các dự án: Dự án điện mặt trời Vĩnh Tân (35MW) thuộc tỉnh Bình Thuận, Dự án điện mặt trời Ninh Phước 7 (200MW) thuộc tỉnh Ninh Thuận, Dự án nhà máy điện mặt trời tại các hồ thủy điện Buôn Kuốp (50MW), Srêpốk 3 (50MW) thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Cùng với đó, triển khai nghiên cứu và xúc tiến bổ sung quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia đối với dự án đầu tư Trung tâm Điện lực Long Sơn sử dụng khí LNG tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng đầu tư năm 2018 của Genco 3 là 19.118 tỷ đồng; trong đó trả nợ gốc, lãi vay là 4.807 tỷ đồng, còn lại 14.311 tỷ đồng là đầu tư thuần.

Tin mới lên