Tài chính

Giao dịch 'chui' cổ phiếu, Thành viên ban kiểm soát Hapaco bị xử phạt

(VNF) - Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 633/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Khoa Thị Thanh Huyền (địa chỉ tại: phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng).

Giao dịch 'chui' cổ phiếu, Thành viên ban kiểm soát Hapaco bị xử phạt

Giao dịch 'chui' cổ phiếu, Thành viên ban kiểm soát Hapaco bị xử phạt. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, bà Huyền bị phạt tiền 130 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm g khoản 2 và khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo UBCKNN, bà Huyền đã có hành vi vi phạm hành chính không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, bà Khoa Thị Thanh Huyền - Thành viên ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hapaco (HoSE: HAP) đã bán 193.100 cổ phiếu HAP (tương ứng 1,9 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu HAP) vào ngày 10/5/2021, bán 21.500 cổ phiếu HAP (tương ứng 215 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu HAP) vào ngày 11/5/2021, bán 897.200 cổ phiếu HAP (tương ứng gần 9 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu HAP) vào ngày 27/5/2021, bán 420.300 cổ phiếu HAP (tương ứng 4,2 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu HAP).

Bà Huyền cũng đã mua 10.000 cổ phiếu HAP (tương ứng 100 triệu đồng mệnh giá cổ phiếu HAP) vào ngày 31/5/2021. Tiếp đó, bà Huyền mua 350.600 cổ phiếu HAP (tương ứng 3,5 tỷ mệnh giá cổ phiếu HAP) và bán 591.000 cổ phiếu HAP (tương ứng gần 6 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu HAP) từ ngày 01/6/2021 đến ngày 11/6/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

6 tháng đầu năm 2021, HAP đạt 209,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 33%; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 16 tỷ đồng và hơn 13 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 60,64% so với cùng kỳ năm trước.

So với kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu dự kiến đạt 470 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 80 tỷ đồng, trong 6 tháng, HAP mới hoàn thành lần lượt 44,5% và 20% các kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/06/2021, công ty có tổng tài sản hơn 816 tỷ đồng, xấp xỉ đầu năm. Nợ phải trả phần lớn là nợ ngắn hạn, chiếm 10% nguồn vốn. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn gần 27 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Tin mới lên