Tài chính

Gilimex báo lãi bán niên 186 tỷ đồng, tăng 82%

(VNF) - Kết thúc 6 tháng đầu năm, Gilimex ghi nhận lợi nhuận trước thuế 186 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng giai đoạn năm ngoái.

Gilimex báo lãi bán niên 186 tỷ đồng, tăng 82%

Gilimex báo lãi bán niên 186 tỷ đồng, tăng 82%

Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, HoSE: GIL) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2021, với doanh thu thuần đạt 1.258 tỷ đồng, tăng 37% cùng kỳ năm trước.

Trong điều kiện biên lợi nhuận gộp được cải thiện đáng kể, tăng từ 15,5% lên 19,6%, GIL có lãi gộp gần 250 tỷ đồng, tăng 74,4% so với quý II/2020.

Trong quý, GIL ghi nhận 14 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm 30%; chi phí tài chính giảm 22,7% còn 12 tỷ đồng; tuy nhiên chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng khá cao, lần lượt 40% và 25% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 59 tỷ đồng và 35 tỷ đồng.

Khấu trừ thêm khoản lỗ trong doanh nghiệp liên kết hơn 8 tỷ đồng (cùng kỳ không phát sinh), GIL báo lãi trước thuế 147 tỷ đồng trong quý II/2021, tăng hơn 90% cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 2.122 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 186 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 82% so với cùng giai đoạn năm trước.

Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản của GIL đạt gần 3.120 tỷ đồng, tăng hơn 400 tỷ so với đầu năm. Vốn điều lệ ở mức 360 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 810 tỷ. Doanh nghiệp có khoản tiền và tiền gửi ngân hàng hơn 1.050 tỷ, gấp gần 3 lần vốn điều lệ.

Mới đây, GIL đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Doanh nghiệp này dự kiến phát hành 7,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 20 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá 72 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch 22/7, cổ phiếu GIL tăng 6,35% lên 62.000 đồng/đơn vị.

Tin mới lên