Tài chính

Gilimex (GIL) muốn thay đổi ngành nghề, phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp

(VNF) - Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, HoSE: GIL) vừa bổ sung tài liệu Đại hội cổ đông năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức ngày 26/6 tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Gilimex (GIL) muốn thay đổi ngành nghề, phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp

Gilimex (GIL) muốn thay đổi ngành nghề, phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp.

Theo đó, Gilimex dự kiến phát hành 1 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng 1,67% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động. Cổ phiếu phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành và dự kiến triển khai trong năm 2022.

Ngoài ra, công ty cũng bổ sung tờ trình về việc phê duyệt thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Theo đó, dựa theo nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thị trường và yêu cầu của cơ quan nhà nước, công ty sửa đổi, bổ sung ngành bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác bao gồm: bán buôn vật tư, máy móc thiết bị ngành may và máy móc, thiết bị y tế - trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối…

Công ty cũng bổ sung chi tiết phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 15%. Theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Chương trình dự kiến triển khai trong năm 2022. 

Theo tài liệu ĐHĐCĐ năm 2022 được Gilimex công bố trước đó, năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 250 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,6% và 24,4% so với thực hiện cùng kỳ. Tỷ lệ cổ tức năm nay dự kiến trong khoảng 15% đến 30%.

Tại đại hội, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt ngân sách đầu tư cho năm nay, bao gồm 1.500 tỷ đồng phát triển sản xuất kinh doanh và 2.000 tỷ đồng vay ngân hàng để tài trợ vốn hoạt động.

HĐQT Gilimex cũng đề xuất phát hành thông qua đại lý 100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển. Mục đích phát hành là để bổ sung nguồn bốn hoạt động sản xuất kinh doanh trung và dài hạn. Số trái phiếu này sẽ được chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp và bị hạn chế giao dịch trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Kỳ hạn trái phiếu sẽ được thỏa thuận với nhà đầu tư, tối thiểu một năm, tối đa 5 năm kể từ ngày phát hành. Lãi trái phiếu tùy thuộc vào lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành, căn cứ vào thỏa thuận với nhà đầu tư. Thời điểm trả lãi sẽ được HĐQT quyết định và thỏa thuận với nhà đầu tư.

Năm 2021, Gilimex ghi nhận doanh thu tăng 20,1% lên 4.150,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 6,9% lên 330,6 tỷ đồng. Về phương án phân phối lợi nhuận năm trước, Gilimex dự kiến sẽ trả cổ tức tổng tỷ lệ 25%, với 10% tiền mặt và 15% cổ phiếu.

Tin mới lên