Tài chính

Golden Gate mỗi ngày thu hơn 12 tỷ, lãi 200 triệu trong 'năm Covid-19'

(VNF) - Ông chủ chuỗi nhà hàng Gogi, Manwah, Vuvuzela... chỉ lãi 1/5 so với năm trước, trong khi doanh thu vẫn neo cao ở ngưỡng trên 4.550 tỷ đồng, tương đương 12,5 tỷ đồng mỗi ngày.

Golden Gate mỗi ngày thu hơn 12 tỷ, lãi 200 triệu trong 'năm Covid-19'

Golden Gate mỗi ngày thu 12,5 tỷ, lãi 200 triệu trong 'năm Covid-19'

Doanh thu chỉ giảm nhẹ

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 với kết quả kinh doanh kém sắc.

Là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực nhà hàng, dịch vụ ăn uống, kết quả kém tích cực của Golden Gate là điều có thể dự báo trước kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Tuy nhiên, doanh thu của ông chủ chuỗi nhà hàng Gogi, Manwah, Hutong... năm vừa qua không sụt giảm quá nhiều so với 2019, vẫn đạt 4.558 tỷ đồng, thấp hơn 4,5% cùng kỳ.

Mức giảm của giá vốn khiêm tốn hơn nhiều lần so với doanh thu (hơn 1%), đã bào mòn lợi nhuận gộp của doanh nghiệp xuống 2.713 tỷ đồng, giảm hơn 6,7%.

Doanh thu và chi phí tài chính không đáng kể so với kết quả kinh doanh, lần lượt ở mức 7,8 tỷ đồng và 20,6 tỷ đồng.

Chi phí nhân công, mặt bằng neo cao

Đáng chú ý, ở những giai đoạn đỉnh dịch năm vừa qua, Chính phủ đã không ít lần phải thực hiện giãn cách xã hội, thế nhưng Golden Gate vẫn ghi nhận chi phí nhân công 846 tỷ đồng, tăng gần 6% so với cùng kỳ.

Tương tự, phí thuê mặt bằng và phí sửa chữa, nâng cấp nhà hàng cũng tăng nhẹ, qua đó làm hao tốn thêm 100 tỷ đồng chi phí bán hàng, tức tăng 4,4% năm 2019.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng không được tiết giảm, vẫn neo trên mức 310 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận thuần kinh doanh của Golden Gate chỉ đạt gần 75 tỷ đồng, bằng 1/5 so với thực đạt năm trước.

Cùng với nguồn thu nhập khác ảm đạm, lợi nhuận sau thuế chỉ còn 64,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 320 tỷ đồng.

Lúc này lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu (EPS) còn 8.677 đồng, giảm 79,5%.

Về cơ cấu tài sản, cuối năm 2020, tổng tài sản của Golden Gate đạt 2.294 tỷ đồng, tăng 5,7% so với hồi đầu năm.

Trong đó, tiền nhàn rỗi giảm 100 tỷ đồng còn 180 tỷ đồng; tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng tăng hơn 195 tỷ đồng lên 207 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn duy trì ở mức 218 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 76 tỷ xuống 412 tỷ đồng.

Đối ứng bên nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 17,6% so với đầu kỳ, đứng ở mức 1.121 tỷ đồng.

Trong kỳ, Golden Gate đã phát sinh khoản phải trả cho người bán ngắn hạn thêm 54,5%, tương đương hơn 123 tỷ đồng; phải trả người lao động cũng tăng nhẹ lên 187 tỷ đồng; nợ vay ngắn hạn tăng gần 85 tỷ đồng lên 451,5 tỷ đồng.

Cuối năm 2020, vốn chủ sở hữu của Golden Gate giảm 50 tỷ đồng, còn 1.172 tỷ đồng.

Tin mới lên