Tài chính

GVR trả 2.400 tỷ đồng cổ tức năm 2019, chốt quyền ngày 23/9

(VNF) - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) vừa ra nghị quyết về ngày thanh toán và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%.

GVR trả 2.400 tỷ đồng cổ tức năm 2019, chốt quyền ngày 23/9

GVR dự chi 2.400 tỷ đồng trả cổ tức năm 2019.

Theo đó, mỗi cố phiếu sẽ được nhận 600 đồng. Với 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam dự chi 2.400 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức này.

Như vậy, cổ đông lớn nhất hiện nay của GVR là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) với tỷ lệ nắm giữ 96,77% sẽ thu về 2.300 tỷ đồng cổ tức.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 23/9/2020. Ngày thanh toán dự kiến là 10/9/2020.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên cho thấy doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của GVR lần lượt là 5.952 tỷ đồng và 841 tỷ đồng, đều giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm 2019.

GVR đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu mục tiêu là 24.647 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế kỳ vọng 4.029 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,8% và 5,1% so với mức thực hiện năm 2019.

Tuy nhiên, kết quả thu về ở 6 tháng đầu năm mới chỉ hoàn thành 24% về doanh thu và 21% về lợi nhuận sau thuế.

Năm 2020, GVR dự kiến thực hiện thoái vốn đầu vào đơn vị thuộc ngoài ngành nghề chính như Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG, Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vũng Tàu, Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – Công ty Cổ phần.

Về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phía GVR cho biết đang xem xét và trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để xem xét và chấp thuận GVR hay Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Được biết, mới đây, GVR đã có quyết định thoái vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Tư vấn đầu tư (CIC) nhưng không thành công. Do đó, GVR hiện vẫn nắm giữ 957 nghìn cổ phần tại CIC.

Tin mới lên