Tài chính

Hà Tĩnh: 69 doanh nghiệp 'om' trăm tỷ tiền thuế, Xây dựng 1 Hà Tĩnh 'đội sổ'

(VNF) - Cục Thuế Hà Tĩnh vừa công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế đến ngày 21/3/2019. Theo đó, có 69 doanh nghiệp bị "bêu tên" với số tiền nợ hơn 102 tỷ đồng.

Hà Tĩnh: 69 doanh nghiệp 'om' trăm tỷ tiền thuế, Xây dựng 1 Hà Tĩnh 'đội sổ'

Cục thuế Hà Tĩnh vừa công khai danh sách 69 doanh nghiệp nợ hơn 102 tỷ đồng tiền thuế.

Đứng đầu danh sách công khai là Công ty Cổ phần Xây dựng 1 Hà Tĩnh với hơn 9,3 tỷ đồng. Trong số 69 doanh nghiệp chây ì nợ thuế lần này, có nhiều doanh nghiệp từng bị “điểm danh” nhiều lần trên các phương tiện truyền thông đại chúng như: Công ty Cổ xây dựng và đầu tư Hà Tĩnh nợ hơn 7,6 tỷ đồng; Công ty TNHH một thành viên sắt Vũ Quang nợ hơn 5,7 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Sông Đà 27 nợ hơn 4 tỷ đồng, Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Mạnh Quân nợ 3,4 tỷ đồng…

Đây là lần đầu tiên trong năm 2019 Cục thuế Hà Tĩnh thực hiện công khai doanh nghiệp nợ thuế. Trước đó, năm 2018, Cục Thuế Hà Tĩnh đã từng nhiều lần công khai doanh nghiệp nợ thuế lớn kéo dài, doanh nghiệp chây ì nghĩa vụ thuế trên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Được biết, năm 2018, ngành thuế Hà Tĩnh đã thu được 1.667 tỷ đồng tiền thuế nợ (tăng 2,9% so với cùng kỳ), làm giảm số tiền nợ thuế đến thời điểm 31/12/2018 còn 306,9 tỷ đồng.

Theo báo cáo trước đó của Tổng cục Thuế, năm 2018, ngành thuế đã đôn đốc thu nợ đọng được 32.055 tỷ đồng, đạt 76,9% số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018; trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 22.053 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 10.002 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/12/2018 là 75.805 tỷ đồng, tăng 2.661 tỷ đồng so với 31/12/2017. Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu hồi là 39.295 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 51,8% tổng số tiền nợ thuế, giảm 2.381 tỷ đồng (giảm 5,7%) so với 31/12/2017.

Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh là 36.511 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,2% tổng số tiền thuế nợ, tăng 5.042 tỷ đồng (tăng 16%) so với thời điểm 31/12/2017.

Danh sách các đơn vị nợ thuế được Cục Thuế Hà Tĩnh công khai lần này, bạn đọc quan tâm có thể xem tại đây

Tin mới lên