Tài chính

Habeco: Lợi nhuận 9 tháng giảm 25%, vẫn vượt kế hoạch cả năm

(VNF) - Lợi nhuận 9 tháng của Habeco đạt hơn 367 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2020 và vượt mức 255 tỷ đồng lợi nhuân mục tiêu cả năm.

Habeco: Lợi nhuận 9 tháng giảm 25%, vẫn vượt kế hoạch cả năm

Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco, HoSE: BHN) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu thuần trong quý giảm gần 38% so với cùng kỳ, đạt hơn 1.695 tỷ đồng.

Giá vốn giảm chậm hơn ở mức hơn 34%, làm biên lãi gộp của Habeco giảm hơn 3,6 điểm % so với cùng kỳ còn 25,98%. Lợi nhuận gộp giảm hơn 45%, ghi nhận 440 tỷ đồng trong quý III.

Trừ chi phí quản lý doanh nghiệp biến động không đáng kể (đạt 112 tỷ đồng), chi phí tài chính và chi phí bán hàng của Habeco đều giảm đáng kể so với quý III/2021, lần lượt ghi nhận giá trị 3,5 tỷ đồng và 201 tỷ đồng, tương ứng giảm 38% và giảm 42%.

Chốt quý III, Habeco báo lãi sau thuế 137 tỷ đồng, giảm 60% so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuân sau thuế của Habeco lần lượt đạt 5.006 tỷ đồng và 367,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 11% và giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình của Habeco, đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hãng bia này, dẫn đến sự sụt giảm mạnh trong kết quả kinh doanh quý III và lũy kế 9 tháng.

Năm 2021, Habeco lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu mục tiêu đạt 5.392 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 255 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, dù kết quả có phần sụt giảm tuy nhiên lợi nhuận của Habeco vượt kế hoạch cả năm.

Tổng tài sản của Habeco tính đến cuối quý III đạt hơn 7.148 tỷ đồng, giảm gần 7% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm hơn 15% về 693 tỷ đồng. Ngược lại khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng gấp đôi lên 275 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng nhẹ 5% lên 629 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Habeco đạt hơn 1.743 tỷ đồng, giảm 10,5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó tổng nợ vay giảm mạnh hơn 38% còn 198 tỷ đồng.

Một ông lớn khác trong ngành bia rượu giải khát là Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HoSE: SAB) mới đây cũng đã công bố kết quả kinh doanh, trong đó quý III và lũy kế 9 tháng đều ghi nhận sụt giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý III của Sabeco lần lượt đạt 4.282 tỷ đồng và 472 tỷ đồng, lần lượt giảm 47% và 68% so với quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng, Sabeco đạt 17.369 tỷ đồng doanh thu và 2.529 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 14% và giảm 26% so với cùng kỳ.

Tin mới lên