M&A

HAGL bán xong gần 80 triệu cổ phiếu HNG

(VNF) - Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) đã bán xong hơn 79,8 tỷ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) trong số 80 triệu đơn vị đăng ký.

HAGL bán xong gần 80 triệu cổ phiếu HNG

HAGL thoái xong gần 80 triệu cổ phiếu HNG

Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ ngày 7/5 đến ngày 5/6, với mục đích tái cấu trúc các khoản nợ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank). Sau giao dịch, HAGL hạ số cổ phiếu HNG nắm giữ xuống còn hơn 178 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 16,07%.

Trước đó, trong thời gian từ ngày 23/3 đến ngày 20/4, HAGL đã bán hơn 72,11 triệu cổ phiếu HNG, ước tính thu về hơn 870 tỷ đồng.

ĐHCĐ thường niên năm 2021 của HAGL Agrico mới đây đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần mục tiêu là 1.465 tỷ đồng, giảm 38% so với mức thực hiện năm 2020. Công ty dự kiến lỗ 84 tỷ đồng trong năm 2021.

Đáng chú ý, đây là kế hoạch kinh doanh điều chỉnh được công bố ngay trước thềm đại hội. Các chỉ tiêu được công bố trước đó có phần nhỉnh hơn về mặt doanh thu và dự kiến có lãi. Cụ thể, doanh thu thuần theo kế hoạch cũ là 1.891 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 16 tỷ đồng, lần lượt giảm 20% và 23,8% so với mức thực hiện năm 2020.

Năm 2021, HAGL Agrico dự kiến dành 1.024 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, trong đó đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật và công trình trên đất 528 tỷ đồng, đầu tư vào máy móc thiết bị 31 tỷ đồng, đầu tư vào chăm sóc vườn cây và trồng mới lần lượt 223 tỷ đồng và 242 tỷ đồng.

Năm 2021, HAGL Agrico sẽ không tiến hành phân phối lợi nhuận cho cổ đông, theo như kế hoạch được ĐHCĐ phê duyệt. 

Ngoài ra, các cổ đông của HAGL Agrico cũng thông qua việc thực hiện phát hành, chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi hầu hết khoản nợ với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) nhằm cải thiện chỉ số tài chính của HAGL Agrico, cùng với đó chào bán cổ phiếu riêng lẻ để thanh toán các khoản phải trả ngắn và dài hạn đối với ngân hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan.

Cụ thể, HAGL Agrico dự kiến phát hành và chào bán tổng cộng hơn 741 triệu cổ phiếu mới, trong đó 550 triệu đơn vị dùng để hoán đổi nợ với Thagrico, hơn 191 đơn vị còn lại chào bán cho Thagrico với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu HNG đóng cửa phiên 7/6 ở mức giá 10.600 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 11.700 tỷ đồng.

Từ khoá: HAGL, HAGL Agrico, Thagrico, HAG, HNG,
Tin mới lên