Tài chính

HAGL lên kế hoạch lợi nhuận tăng 9 lần, muốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ

(VNF) - Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) cho biết sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn chủ sở hữu đầu tư vào ngành chuối và chăn nuôi heo, gia tăng hệ số an toàn tài chính, đầu tư gia tăng tài sản sinh lời, qua đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm rủi ro.

HAGL lên kế hoạch lợi nhuận tăng 9 lần, muốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ

HAG lên kế hoạch lợi nhuận tăng 8,8 lần, muốn phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Tại bản giải trình báo cáo tài chính kiểm toán, HAGL tiết lộ về kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu kỳ vọng đạt 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 1.120 tỷ đồng.

So với kết quả đạt được trong năm 2021, HAGL dự kiến lợi nhuận sẽ tăng gấp 8,8 lần.

Công ty này cũng cho biết sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn chủ sở hữu đầu tư vào ngành chuối và chăn nuôi heo.

Theo HAGL, giải pháp này sẽ giúp tăng hệ số an toàn tài chính, đầu tư gia tăng tài sản sinh lời, qua đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm rủi ro.

Cũng tại báo cáo tài chính kiểm toán của HAGL, kiểm toán viên nhấn mạnh về khoản lỗ luỹ kế hơn 4.467 tỷ đồng của công ty này. Theo kiểm toán, điều kiện này cùng với những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh số 2.6 của báo cáo cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục.

Giải trình về ý kiến này, HAGL cho biết tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất này, công ty đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Ngoài ra, công ty cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay có liên quan.

Theo đó, HAGL nhấn mạnh có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo.

Năm 2021, HAGL ghi nhận doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 2.097 tỷ đồng và 127,6 tỷ đồng. Trong đó doanh thu giảm 34% so với năm 2020, lợi nhuận cải thiện đáng kể khi không còn lỗ hàng nghìn tỷ đồng như năm 2020, ngược lại thu về mức lãi dương.

 

Tin mới lên