Tài chính

Hàng loạt cổ đông Vinaconex 21 bị xử phạt vì chậm báo cáo giao dịch cổ phiếu

(VNF) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các Quyết định số 235, 236, 237/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tuấn Linh, ông Nguyễn Đức Long và ông Nguyễn Việt Hưng, là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 (HNX: V21).

Hàng loạt cổ đông Vinaconex 21 bị xử phạt vì chậm báo cáo giao dịch cổ phiếu

Cổ đông của Công ty Cổ phần Vinaconex 21 bị xử phạt lên tới 90 triệu đồng.

Cụ thể, ông Nguyễn Tuấn Linh bị phạt 37,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3 và Điểm a, Khoản 5, Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ông Linh bị phạt vì có hành vi vi phạm hành chính, báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, từ ngày 14/12/2016 đến ngày 13/01/2017, ông Nguyễn Tuấn Linh đã thực hiện giao dịch mua 1.148.900 cổ phiếu và bán 1.082.700 cổ phiếu V21 dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu V21 liên tục thay đổi.

Tuy nhiên, đến ngày 26/4/2017, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được giải trình và báo cáo sở hữu của ông Linh.

Đối với ông Nguyễn Đức Long và ông Nguyễn Việt Hưng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng phạt 37,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3 và Điểm a, Khoản 5, Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ông Long và ông Hưng bị phạt vì có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Đồng thời phạt 15 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu (theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3 và Khoản 2, Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 3/11/2016 đến ngày 14/4/2017, ông Nguyễn Việt Hưng và ông Nguyễn Đức Long đã thực hiện mua tổng cộng 5.579.800 cổ phiếu và bán tổng cộng 5.300.900 cổ phiếu V21 dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu V21 của nhóm người có liên quan liên tục thay đổi.

Tuy nhiên đến ngày 25/4/2017, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được giải trình và báo cáo sở hữu của ông Nguyễn Việt Hưng và ông Nguyễn Đức Long.

Trước đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã xử phạt 27,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Huy Cường, Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc V21 vì đã báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch.

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên