Tài chính

Hậu chào sàn HoSE, Vinaconex trả hơn 480 tỷ đồng cổ tức năm 2019 và 2020 vào tháng 2/2021

(VNF) - HĐQT Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HoSE: VCG) vừa phê duyệt phương án và thời gian chi trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020.

Hậu chào sàn HoSE, Vinaconex trả hơn 480 tỷ đồng cổ tức năm 2019 và 2020 vào tháng 2/2021

Vinaconex sẽ trả cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 vào tháng 2/2021.

Theo đó, Vinaconex sẽ tiến hành thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 6%. Cùng với đó, Vinaconex cũng tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với cùng tỷ lệ. 

Được biết, tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2020 dự kiến là 12%. Sau khi Vinaconex tạm ứng cố tức đợt 1 năm 2020, các cổ đông của tổng công ty này sẽ còn nhận được cổ tức còn lại năm 2020 với tỷ lệ 6% vào đợt sau.

Tổng số tiền thanh toán cổ tức năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 mà Vinaconex dự kiến trích ngân sách là hơn 480 tỷ đồng. 

Theo báo cáo tài chính quý III/2020, lợi nhuân sau thuế chưa phân phối của Vinaconex tính đến ngày 30/9/2020 là hơn 2.048 tỷ đồng. Như vậy, số tiền cho đợt thanh toán cổ tức này của Vinaconex chỉ bằng hơn 23% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối quý III.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức của các cổ đông là 12/1/2021. Thời gian dự kiến thanh toán cổ tức được Vinaconex điều chỉnh từ ngày 11/2/2021 thành ngày 2/2/2021.

Được biết, cổ phiếu VCG của Vinaconex đã chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM vào ngày 29/12 vừa qua, với mức giá tham chiếu là 41.800 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường tại thời điểm chào sàn khoảng 18.463 tỷ đồng.

Trong bối cảnh cổ phiếu vừa chào sàn HoSE, Vinaconex công bố về quyết định phê duyệt phương án tái cấu trúc phần vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Vinaconex 27.

Cụ thể, Vinaconex sẽ chuyển nhượng toàn bộ 1,02 triệu cổ phần đang nắm giữ tại Vinaconex 27. Tương tự, Công ty Cổ phần Vinaconex Sài Gòn cũng chuyển nhượng toàn bộ 520.000 cổ phần đang nắm giữ tại Vinaconex 27.

Theo số liệu tại báo cáo tài chính quý III/2020, Vinaconex 27 và Vinaconex Sài Gòn đều là công ty con của Vinaconex với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 57,33% và 76,25%; tỷ lệ quyền biểu quyết nắm giữ lần lượt là 86,55% và 77,15%. Cả 2 công ty con này đều hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công xây lắp.

Cùng với chủ trương thoái vốn tại Vinaconex 27, ban lãnh đạo của Vinaconex cũng cho biết tổng công ty này đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Siêu thị và Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Nam (Vinaconex Mart).

Vinaconex Mart chính thức không còn là đơn vị thành viên của Vinaconex kể từ ngày 25/12/2020.

Cổ phiếu VCG mở cửa phiên 31/12/2020 ở mức giá 45.400 đồng/cổ phiếu, cao hơn mức giá tham chiếu ở phiên chào sàn HoSE khoảng 8,6%. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 20.000 tỷ đồng.

Tin mới lên