Bất động sản

HĐND quận Thủ Đức thông qua nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức

Ngày 10/10, HĐND quận Thủ Đức (TP HCM) khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp chuyên đề để thông qua chủ trương sắp xếp 3 quận (2, 9, Thủ Đức) thành đơn vị hành chính cấp huyện mới là thành phố Thủ Đức.

HĐND quận Thủ Đức thông qua nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức

Tại kỳ họp, ông Trương Trung Kiên, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức đọc tờ trình của UBND quận về việc xin chủ trương nhập toàn bộ diện tích quận Thủ Đức với gần 48 km² và dân số 532.377 người, cùng với quận 2, quận 9 thành một đơn vị hành chính cấp huyện mới, tên là Thành phố Thủ Đức.

Trước đó, UBND quận Thủ Đức đã thực hiện lấy ý kiến cử tri trên địa bàn quận. Cụ thể, quận đã phát ra 60.409 phiếu (theo hộ gia đình), thu vào 59.981 phiếu với 196.258 cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt tỷ lệ 99,35%). Trong đó, 192.545 cử tri đồng ý với phương án sắp xếp 3 quận thành đơn vị hành chính cấp huyện mới (đạt tỷ lệ 98,11%); 191.697 cử tri đồng ý với việc đặt tên cho đơn vị hành chính cấp huyện mới là Thành phố Thủ Đức (đạt tỷ lệ 97,68%).

Các đại biểu đã thống nhất cao với chủ trương sáp nhập 3 quận, tuy nhiên vẫn còn một số băn khoăn, như thành phố Thủ Đức là đơn vị hành chính cấp huyện, khi thực hiện tinh giản biên chế nhằm tinh gọn bộ máy theo quy định thì số lượng cán bộ công chức có đủ để phục vụ nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân của cả 3 quận cộng lại (dự kiến dân số TP Thủ Đức lên tới 1 triệu dân); cũng như đảm bảo công tác quản lý nhà nước trên địa bàn…     

Tin mới lên