Tài chính

Hoa Sen Group: Nợ vay tăng ‘chóng mặt’ lên trên 17.000 tỷ, gấp 3 lần vốn tự có

(VNF) – Khó khăn đang bủa vây Hoa Sen Group khi lợi nhuận của tập đoàn này giảm tới 22% trong quý vừa qua; trong khi đó, nợ vay tăng "chóng mặt" lên trên 17.000 tỷ đồng, gấp 3,1 lần vốn tự có.

Hoa Sen Group: Nợ vay tăng ‘chóng mặt’ lên trên 17.000 tỷ, gấp 3 lần vốn tự có

Hoa Sen Group tiếp tục "ngập" trong nợ vay

Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group) vừa công bố báo cáo tài chính quý I niên độ 2017 – 2018 (từ ngày 1/10/2017 – 31/12/2017), theo đó, doanh thu thuần quý vừa qua của Hoa Sen Group đạt 7.886 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ niên độ trước.

Tuy nhiên, do giá vốn tăng mạnh hơn (42%) nên lợi nhuận gộp của Hoa Sen Group chỉ tăng 13%, đạt 1.181 tỷ đồng.

Về chi phí, chi phí lãi vay tăng vọt lên 171 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ niên độ trước; chi phí bán hàng đạt 420 tỷ đồng, tăng 34%; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 209 tỷ đồng, tăng 7%.

Kết thúc quý I niên độ 2017 – 2018, lợi nhuận trước thuế của Hoa Sen Group đạt 401 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.

Ngoài việc lợi nhuận giảm mạnh, một trong những điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo tài chính của Hoa Sen Group lần này là việc nợ vay tăng rất mạnh. Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) của Hoa Sen Group lên đến 17.053 tỷ đồng, tăng 44% chỉ sau ba tháng, tương ứng tăng trên 5.000 tỷ đồng.

Với mức vốn chủ sở hữu (vốn tự có) 5.500 tỷ đồng, nợ vay của Hoa Sen Group hiện đã gấp tới 3,1 lần vốn chủ sở hữu – mức rất cao và tiềm ẩn rủi ro tài chính. Ba tháng trước, con số trên là 2,3 lần. Thông thường, nợ vay gấp 2 lần vốn chủ sở hữu đã được coi là mức cao.

Việc nợ vay của Hoa Sen Group tăng mạnh một phần lớn là do tập đoàn này đang "gặp khó" trong vấn đề dòng tiền. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh quý vừa qua của Hoa Sen âm rất nặng, tới 4.384 tỷ đồng. Cùng kỳ niên độ trước, dòng tiền kinh doanh của tập đoàn này cũng âm với lượng lớn 1.632 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh âm, trong khi vẫn phải liên tục gia tăng đầu tư (khiến dòng tiền đầu tư cũng âm – quý vừa qua âm 607 tỷ) buộc Hoa Sen Group phải bù đắp dòng tiền từ hoạt động tài chính, cụ thể là bù đắp bằng đi vay.

Chỉ trong 3 tháng, Hoa Sen đã phải đi vay tổng cộng tới 10.983 tỷ đồng (tăng 80% so với cùng kỳ), trong khi đó, tiền trả nợ gốc vay là 5.773 tỷ đồng. Dòng tiền tài chính theo đó dương trên 5.200 tỷ đồng, bù đắp lượng hụt dòng tiền gần 5.000 tỷ đồng của hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng tài sản của Hoa Sen Group đạt 24.108 tỷ đồng, tăng 12,5% sau ba tháng; tập trung chủ yếu ở hàng tồn kho (9.305 tỷ đồng), tài sản cố định (7.179 tỷ đồng) và các khoản phải thu ngắn hạn (3.148 tỷ đồng).

Tin mới lên