Tài chính

Hoa Sen hoàn thành gần 50% kế hoạch lợi nhuận cả niên độ sau 4 tháng

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 1 và lũy kế 4 tháng đầu niên độ tài chính 2020-2021.

Hoa Sen hoàn thành gần 50% kế hoạch lợi nhuận cả niên độ sau 4 tháng

Hoa Sen hoàn thành gần 50% kế hoạch lợi nhuận cả niên độ sau 4 tháng

Theo đó, Hoa Sen ước doanh thu tháng 1 đạt 3.108 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 175 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu niên độ tài chính 2020-2021, doanh thu của Hoa Sen ước 12.208 tỷ đồng, lãi sau thuế ước tính thu về 747 tỷ đồng.

Trong niên độ tài chính 2020-2021, Tập đoàn Hoa Sen đặt mục tiêu sản lượng 1.800.000 tấn, tăng 11%; doanh thu 33.000 tỷ đồng, tăng 20% và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Với kết quả thu được trong 4 tháng đầu niên độ, Tập đoàn Hoa Sen ước tính đã hoàn thành 37% kế hoạch về doanh thu và gần 50% kế hoạch về lợi nhuận.

Được biết, phía Hoa Sen mới đây muốn mua lại 22 triệu cổ phiếu HSG làm cổ phiếu quỹ để bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư, trước tình trạng giảm sâu của thị trường chứng khoán do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, theo phúc đáp tại Công văn số 405/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và theo quy định tại Khoản 4 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, công ty đại chúng có cổ phiếu quỹ đã mua trước thời điểm Luật chứng khoán năm 2019 có hiệu lực (ngày 1/1/2021) được bán cổ phiếu quỹ, dùng cổ phiếu quỹ làm cổ phiếu thưởng theo trình tự, thủ tục và quy định tại Luật chứng khoán năm 2016.

Các công ty trên “không được mua lại cổ phiếu quỹ của chính mình cho đến khi hoàn thành việc xử lý số cổ phiếu quỹ đã mua trước đó”.

Do đó, phía Hoa Sen phải bán toàn bộ 327.100 cổ phiếu quỹ đang nắm giữ trước khi mua mới 22 triệu cổ phiếu HSG.

HĐQT Tập đoàn Hoa Sen đã thông qua chủ trương bán cổ phiếu quỹ và dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2021. Phía tập đoàn cũng sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình ĐHCĐ thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật.

HSG mở cửa phiên 22/2 ở mức giá 25.350 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính 8.900 tỷ đồng.

Tin mới lên