Tài chính

HSC chốt quyền mua hơn 152 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 2.135 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM (HSC, HoSE: HCM) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán hơn 152 triệu cổ phiếu ra công chúng.

HSC chốt quyền mua hơn 152 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 2.135 tỷ đồng

HSC chốt quyền mua hơn 152 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 2.135 tỷ đồng

Theo đó, HSC dự kiến chào bán hơn 152,5 triệu cổ phiếu với giá 14.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền huy động là hơn 2.135 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, mỗi 2 quyền được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Trong trường hợp không phân phối hết theo dự kiến do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, ĐHCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn giá chào bàn cho cổ đông hiện hữu theo quy định.

Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu là 12/10 tới đây. Thời gian nhận đăng ký mua là từ ngày 20/10 đến ngày 7/12.

Về phương án sử dụng vốn, HSC dự kiến dùng số tiền huy động được trong đợt chào bán này cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, bảo lãnh phát hành chứng khoán và tự doanh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, HSC ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.505 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế cao gấp 2,4 lần cùng kỳ năm 2020, đạt gần 754 tỷ đồng. Như vậy sau 2 quý đầu năm, HSC đã hoàn thành 56% kế hoạch về doanh thu và 63% kế hoạch về lợi nhuận.

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 6 tháng đầu năm của HSC đạt 1.983 đồng/cổ phiếu. ROA và ROE lần lượt đạt 4,3% và 13,1%.

Tổng tài sản của HSC tính đến cuối quý II tăng hơn 24% so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 15.541 tỷ đồng. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp hơn 10 lần từ hơn 206 tỷ đồng (thời điểm đầu năm 2020) lên hơn 2.127 tỷ đồng (cuối quý II).

Cổ phiếu HCM mở cửa phiên 28/9 ở mức giá 51.600 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 15.800 tỷ đồng.

 

Tin mới lên