Tài chính

HSC đặt mục tiêu doanh thu 2018 tăng 52%, lợi nhuận tăng 48%

(VNF) - Năm 2018, HSC đặt kế hoạch doanh thu đạt 2.110 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch tăng 48%, đạt 819 tỷ đồng.

HSC đặt mục tiêu doanh thu 2018 tăng 52%, lợi nhuận tăng 48%

HSC đặt mục tiêu lợi nhuận tăng tới 48% trong năm 2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM (HSC) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2018, trong đó hé lộ kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Cụ thể, năm 2018, HSC đặt kế hoạch doanh thu đạt 2.110 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2017.

Chi tiết hơn, doanh thu phí môi giới, lãi từ các khoản cho vay và doanh thu hoạt động tự doanh được dự đoán là những mảng đem lại doanh thu nhiều nhất cho HSC, đóng góp lần lượt 43%, 29% và 21% tổng doanh thu năm 2018, phần còn lại đến từ doanh thu tư vấn tài chính.

Trong đó, doanh thu phí môi giới chứng khoán dự đoán tăng 51% so với năm 2017. Doanh thu lãi từ các khoản cho vay và phải thu dự đoán đem về 608 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2017, chủ yếu là lãi từ hoạt động cho vay margin và một phần từ lãi ứng trước tiền bán chứng khoán cho nhà đầu tư.

Doanh thu hoạt động tự doanh năm 2018 được dự đoán đóng góp 21% trong tổng doanh thu HSC, ước đạt 436 tỷ đồng và tăng 57% so với năm 2017. Ngoài các danh mục đầu tư tương tự trong năm 2017, doanh thu năm 2018 dự kiến có thêm phần đóng góp từ danh mục chứng quyền có đảm bảo dự kiến triển khai từ tháng 5/2018.

HSC đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 819 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2017, dựa trên ước tính tổng chi phí hoạt động tăng thêm 54%.

Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) năm 2018 của HSC được dự đoán đạt mức 24,5%, cao hơn so với mức 21,4% của năm 2017.

Tại đại hội đồng cổ đông sắp tới, HSC sẽ trình kế hoạch tạm ứng cổ tức 2017 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt và kế hoạch cổ tức 2018 cũng với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt.

Năm 2017, doanh thu của HSC đạt mức kỷ lục 1.540 tỷ đồng, tăng 87% so với năm 2016 và vượt 52% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 554 tỷ đồng, tăng 82% so với 2016 và vượt 53% kế hoạch. Thị phần môi giới năm 2017 đạt 11,3%, không khác biệt so với mức thị phần 11,2% của năm 2016, nhưng thấp hơn so với kế hoạch 2017 đề ra là 12,3%.

Tin mới lên