Tài chính

HSC muốn chào bán hơn 152 triệu cổ phiếu, bổ sung gần 1.500 tỷ đồng cho vay margin

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM (HSC, HoSE: HCM) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong thời gian từ ngày 25/2/2021 đến ngày 12/3/2021.

HSC muốn chào bán hơn 152 triệu cổ phiếu, bổ sung gần 1.500 tỷ đồng cho vay margin

HSC muốn chào bán hơn 152 triệu cổ phiếu mới cho các cổ đông hiện hữu

Theo đó, HĐQT HSC trình ĐHCĐ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. HSC muốn phát hành thêm hơn 152 triệu cổ phiếu mới, tương đương giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 1.525 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) là 50%. Cổ phiếu mới được phát hành cho các cổ đông hiện hữu bao gồm cổ đông trong và ngoài nước có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức là cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm.

Giá chào bán dự kiến là 14.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn thị giá của HCM hơn 50%. Các cổ phiếu trong đợt phát hành này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu phương án này được ĐHCĐ thông qua, HSC dự kiến tiến hành việc phát hành trong năm 2021 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Về mục đích của đợt chào bán và phương án sử dụng vốn thu được, phía HSC cho biết số tiền dự kiến huy động được là hơn 2.135 tỷ đồng. Trong đó, HSC sẽ bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin) 1.495 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty chứng khoán này dự kiến bổ sung 427 tỷ đồng cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, bổ sung hơn 213 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh.

Lũy kế cả năm 2020, HSC ghi nhận doanh thu thuần 1,591 tỷ đồng, tăng 26% so với cả năm 2019 và hoàn thành 123% kế hoạch.

Trong đó, doanh thu phí môi giới đạt 621 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2019 và chiếm 39% tổng doanh thu của HSC. Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 549 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ và chiếm 35% tổng doanh thu HSC.

Hoạt động đầu tư tự doanh đạt doanh thu 369 tỷ đồng, tăng 79% so với năm 2019 và đóng góp 23% vào tổng doanh thu. Ngoài ra, doanh thu từ mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 38 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm 2020 đạt 530 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019, hoàn thành 117% kế hoạch đề ra. Tổng tài sản của HSC tại thời điểm cuối năm 2020 đạt 12.488 tỷ đồng, tăng 67% sau một năm.

Cổ phiếu HCM của HSC đóng cửa phiên 26/2/2021 ở mức giá 29.150 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 8.800 tỷ đồng. HSC sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020 vào ngày 22/4 tới đây tại Khách sạn New Wolrd SaiGon.

Tin mới lên