Tài chính

HSC ước tính lãi 6 tháng đạt 245 tỷ đồng, tăng trưởng 27%

(VNF) - Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, HSC ước đạt 655 tỷ đồng doanh thu, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tạm ước đạt 245 tỷ đồng, tăng trưởng 27%.

HSC ước tính lãi 6 tháng đạt 245 tỷ đồng, tăng trưởng 27%

HSC ước tính lãi 6 tháng đạt 245 tỷ đồng, tăng trưởng 27%

Ngày 23/6 tới, Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. HCM (HSC, HoSE: HCM) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 tại khách sạn New World, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM.

Năm 2019, doanh thu của HSC đạt hơn 1.262 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 432 tỷ đồng, giảm lần lượt 26% và 36% so với năm 2018. Phía HSC cho hay sự suy giảm 30% của thanh khoản toàn thị trường cùng biến động thiếu tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam khiến lợi nhuận năm 2019 giảm đi và chưa đạt như kỳ vọng cả năm của công ty.

Cho năm 2020, HSC đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.297 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 kỳ vọng đạt 453 tỷ đồng, tăng gần 5%. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) năm 2020 được dự đoán ở mức 10,8%.

"Kế hoạch kinh doanh được xây dựng trên những giả định cụ thể về điều kiện kinh tế vĩ mô, giá trị giao dịch của thị trường chứng khoán cơ sở, phái sinh và cơ cấu doanh thu kỳ vọng của công ty. Theo đó, hoạt động môi giới, cho vay margin và hoạt động tự doanh được dự đoán vẫn là các mảng kinh doanh đem lại doanh thu nhiều nhất cho HSC, lần lượt đóng góp 37%, 34% và 24% tổng doanh thu năm 2020", phía HSC cho biết.

Về cổ tức, sau khi đã thực hiện tạm ứng bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019 với tỷ lệ 5%, thanh toán ngày 19/12/2019, đại hội sẽ trình thông qua tờ trình về việc chia tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2019 với tỷ lệ 7% (tương đương 700 đồng/cổ phiếu) với ngày đăng ký cuối cùng là 10/7/2020 và ngày thanh toán dự kiến 31/7/2020.

Kế hoạch chi trả cổ tức trong năm 2020 sẽ được trình đại hội thông qua với tỷ lệ dự kiến 12% với hình thức chi trả bằng tiền mặt.

Mặc dù thị trường chứng khoán diễn biến khó lường từ đầu năm nhưng lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, HSC ước đạt 655 tỷ đồng doanh thu, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2019; lợi nhuận sau thuế tạm ước đạt 245 tỷ đồng, tăng 27%.

Như vậy, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của HSC lần lượt hoàn thành 50% và 54% kế hoạch đề ra năm nay.

Tin mới lên