Tài chính

HUD1 đứng trước nguy cơ bị huỷ niêm yết

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa có thông báo lưu ý cổ phiếu HU1 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HU1 có khả năng hủy niêm yết.

HUD1 đứng trước nguy cơ bị huỷ niêm yết

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HU1.

Theo HoSE, ngày 13/4/2022, cơ quan này đã ban hành quyết định số 217/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu HUI vào diện kiểm soát kể từ ngày 20/4/2022 do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp (năm 2020 - năm 2021), thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 38 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đến ngày 30/8/2022, HoSE đã nhận và công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022 của HU1. Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022 của công ty vẫn tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Căn cứ quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: “1. Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau: ...h) Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 3 năm liên tiếp”.

Do đó, HoSE lưu ý công ty về khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 tiếp tục có ý kiến kiểm toán ngoại trừ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của HU1 đạt 303 tỷ đồng, tăng 16,09% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 3,19 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 263 triệu đồng.

Tin mới lên