Tài chính

IDICO muốn tăng chỉ tiêu lợi nhuận lên hơn 1.030 tỷ, chia cổ tức với tổng tỷ lệ 40%

(VNF) - Trong phiên họp bất thường tới, ngoài tờ trình các chỉ tiêu kinh doanh mới, IDICO cũng điều chỉnh phương án chia cổ tức và lên kế hoạch chuyển niêm yết sang sàn HoSE.

IDICO muốn tăng chỉ tiêu lợi nhuận lên hơn 1.030 tỷ, chia cổ tức với tổng tỷ lệ 40%

IDICO muốn tăng chỉ tiêu lợi nhuận lên hơn 1.030 tỷ, chia cổ tức với tổng tỷ lệ 40%

Tổng công ty IDICO (HNX: IDC) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2021, dự kiến điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp bất động sản này tăng mục tiêu doanh thu thuần từ 996 tỷ đồng lên 1.711 tỷ đồng, trong khi đó lợi nhuận sau thuế điều chỉnh tăng 117% lên 1.032 tỷ đồng.

IDICO cho biết, việc đưa ra kế hoạch kinh doanh lạc quan hơn là bởi doanh nghiệp sẽ thực hiện thoái vốn tại Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ và các khoản đầu tư tài chính trong nửa cuối năm nay. Ước tính, hoạt động tái cấu trúc sẽ đem về cho IDICO một khoản lợi nhuận sau thuế trên 450 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, IDICO cho biết cũng đã cân đối được dòng tiền cho hoạt động kinh doanh và đầu tư các dự án nhờ thoái vốn tại Thủy điện Đắk Mi, Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ và nâng hạn mức vay vốn tại ngân hàng...

Đi kèm với tờ trình kế hoạch kinh doanh mới, IDICO cũng có tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 với 30% cổ tức bằng tiền mặt và 10% cổ tức bằng cổ phiếu. Thời gian thanh toán cổ tức do HĐQT quyết định phù hợp với kết quả kinh doanh và dòng tiền doanh nghiệp.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng dự trình kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu IDC từ HNX sang niêm yết HoSE, đồng thời điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh, miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Vũ Quang Bảo và bầu thay thế.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu công ty mẹ IDICO đạt hơn 511 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt gần 255 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch điều chỉnh, doanh nghiệp đã thực hiện được 30% chỉ tiêu doanh thu và 25% chỉ tiêu lãi sau thuế năm.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/9, cổ phiếu IDC tăng 1.500 đồng lên 47.400 đồng/cổ phiếu, thanh khoản đạt 7,5 triệu đơn vị.

Tin mới lên