M&A

Kido đón thêm một cổ đông lớn thuộc khối ngoại

(VNF) - Sau khi mua thêm hơn 3 triệu cổ phiếu KDC trong phiên 24/2, Star Pacifica Pte. Ltd chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (HoSE: KDC) với tỷ lệ sở hữu 6,21%.

Kido đón thêm một cổ đông lớn thuộc khối ngoại

Kido đón thêm một cổ đông lớn thuộc khối ngoại

Theo đó, Star Pacifica đã mua vào 3,12 triệu cổ phiếu KDC trong phiên 24/2, nâng số lượng cổ phiếu KDC nắm giữ từ hơn 12,5 triệu đơn vị lên hơn 15,6 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tăng tương ứng từ 4,97% lên 6,21%.

Với việc đưa tỷ lệ sở hữu vượt mức 5%, Star Pacifica chính thức trở thành cổ đông lớn của Kido.

Tạm tính theo giá giao dịch trung bình của KDC phiên 24/2, số tiền mà Star Pacifica bỏ ra để gia tăng sở hữu tại Kido có thể lên tới 169 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế năm 2021, Kido ghi nhận doanh thu thuần đạt 10.501 tỷ đồng, tăng 26% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận gộp đạt 2.054 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 648 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng ở mức 16% và 96%.

Xét về hiệu quả hoạt động kinh doanh năm 2021, biên lợi nhuận gộp đạt 19,6%; biên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 6,5%, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước; và biên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 6,2%, tăng 55,6% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, Kido đã hoàn thành 91% kế hoạch về doanh thu và 85% kế hoạch về lợi nhuận.

Năm 2022, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu thuần là 14.000 tỷ đồng, tăng 33% so với mức thực hiện năm 2021 và lợi nhuận trước thuế là 900 tỷ đồng, tăng 32%.

Kido sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 23/3 tới đây tại TP. HCM.

Cổ phiếu KDC đóng cửa phiên 1/3 ở mức giá 54.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 13.500 tỷ đồng.

Tin mới lên