Tài chính

Kiểm toán HAGL: Việc thu hồi 4.023 tỷ từ An Phú và các bên liên quan là ‘không thể xác định’

(VNF) – Kiểm toán E&Y mới đây đã đưa ra nghi ngờ về khả năng HAGL có thể thu hồi 4.023 tỷ đồng từ Công ty An Phú và các bên liên quan, đồng thời đưa ra nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của HAGL.

Kiểm toán HAGL: Việc thu hồi 4.023 tỷ từ An Phú và các bên liên quan là ‘không thể xác định’

Kiểm toán E&Y đưa ra nhiều nghi ngờ về khả năng hoạt động và thu hồi nợ của HAGL

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017. Ngoài thông tin đáng chú ý về việc lợi nhuận trước thuế của HAGL "bốc hơi" tới 2/3, tương đương 660 tỷ đồng sau kiểm toán, Công ty Kiểm toán Ernst &Young Việt Nam còn đưa ra nghi ngờ về khả năng thu hồi khoản nợ lên tới hơn 4.000 tỷ đồng và khả năng hoạt động liên tục của HAGL.

Cụ thể, theo Kiểm toán E&Y, HAGL đã ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn khác từ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản An Phú và các bên liên quan của công ty này với tổng giá trị là 10.570 tỷ đồng, khoản trả trước cho người bán trị giá 28,4 tỷ đồng và khoản phải thu từ cho vay trị giá 47,2 tỷ đồng.

"Dựa trên các thông tin hiện có, chúng tôi đã không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định khả năng thu hồi tổng số dư 4.023 tỷ đồng bao gồm trong các số dư trên. Theo đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các khoản mục nói trên hay không và các ảnh hưởng nếu có đến báo cáo tài chính", Kiểm toán E&Y cho hay.

Phía HAGL cho biết nguyên nhân dẫn đến vấn đề trên chủ yếu là do các bên liên quan này đang vận hành nhiều dự án kinh doanh khá đa dạng như bất động sản, trồng trọt, chăn nuôi với khối tài sản đa dạng, trong đó nhiều dự án đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản nên chưa tạo ra lợi nhuận và dòng tiền thặng dư, rất khó khăn cho việc xác định giá trị tài sản và dòng tiền trả nợ cho HAGL.

"Chúng tôi tin rằng khi các dự án kinh doanh của các bên liên quan này đi vào vận hành thương mại và có lợi nhuận thì việc đánh giá khả năng thu hồi các khoản nợ phải thu sẽ trở nên dễ dàng hơn và kiểm toán viên sẽ có đủ thông tin để đưa ra ý kiến chấp nhận toàn bộ", đại diện HAGL khẳng định.

Một điểm cũng rất đáng chú ý khác trong báo cáo kiểm toán của HAGL là việc Kiểm toán E&Y nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn này.

"Vào ngày 31/12/2017, nợ ngắn hạn của Tập đoàn vượt quá tài sản ngắn hạn là 3.563 tỷ đồng. Ngoài ra, tại ngày này, Tập đoàn đã vi phạm một số điều khoản vay và trái phiếu. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn", Kiểm toán E&Y nhấn mạnh.

Phía HAGL cho hay, tập đoàn này đang trong quá trình cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng đầu tư mạnh vào mảng cây ăn trái và tham gia vào chuỗi giá toàn cầu bằng các kênh xuất khẩu trực tiếp sang các thị trường lớn, củng cố mảng cao su, thanh lý mảng thủy điện, đàm phán với đối tác để bán dự án yanmar.

"Ngoài ra, Công ty cũng đang xúc tiến nghiệp vụ phát hành chứng khoán để huy động vốn nhằm giải quyết khó khăn về thanh khoản. Công ty cũng đang bàn bạc với các ngân hàng có liên quan để điều chỉnh các điều khoản ràng buộc trong các hợp đồng tín dụng không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Vì vậy, chúng tôi tin rằng Công ty sẽ vượt qua khó khăn và chúng tôi tiếp tục lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục", đại diện HAGL bày tỏ.

Tin mới lên