Tiêu điểm

Kiến nghị kiểm điểm chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận có liên quan sai phạm quản lý đất đai

(VNF) - Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng kiểm điểm trách nhiệm chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận có liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm trong quản lý, sử dụng đất đai...

Kiến nghị kiểm điểm chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận có liên quan sai phạm quản lý đất đai

Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát sỏi; quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo kết luận, từ năm 2014 - 2018, việc triển khai công tác lập, trình thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh còn chậm, chưa đảm bảo đồng bộ, chất lượng còn hạn chế; trình tự, thủ tục một số hồ sơ giao đất, cho thuê đất còn thiếu sót, khuyết điểm.

Cùng với đó, việc đưa đất vào sử dụng tại một số dự án còn chậm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, diện tích đất được bàn giao cũng như hạ tầng đấu nối cấp nước, cấp điện không đồng bộ.

Đặc biệt, một số dự án do năng lực nhà đầu tư còn hạn chế, hoặc vi phạm việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và quản lý rừng (dự án khu vui chơi giải trí và trồng rừng phòng hộ ven biển), chồng lấn quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến titan và diện tích đất rừng, vi phạm trật tự xây dựng… dẫn đến chậm tiến độ thực hiện đầu tư, hiệu quả đầu tư thấp.

Kết luận cũng chỉ ra việc quản lý, sử dụng đất đai tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn hạn chế; tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được thành lập đạt thấp. Đầu tư hạ tầng một số khu công nghiệp chậm, gây lãng phí nguồn tài nguyên đất đai (khu công nghiệp Du Long, dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Phước Nam).

Thậm chí, một số hồ sơ xác định giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất áp dụng không đúng quy định của pháp luật về phương pháp xác định giá đất, cần phải rà soát, xác định lại theo quy định.

Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra việc đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai của địa phương này chưa thường xuyên, kịp thời; đến thời điểm thanh tra (30/6/2019) số tiền còn phải thu hơn 27 tỷ đồng.

“Chưa có kế hoạch, phương án cụ thể để khai thác quỹ đất đã thu hồi (của các dự án có vi phạm) theo đúng quy định pháp luật, có những khu đất thu hồi từ năm 2015 hiện vẫn để trống. Quản lý đất công ích không chặt chẽ, dẫn đến việc sử dụng đất sai mục đích. Hầu hết các địa phương cho thuê đất nông nghiệp không thông qua đấu giá; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên đất công ích”, kết luận cho hay.

Kiến nghị kiểm điểm chủ tịch, các phó chủ tịch tỉnh Ninh Thuận

Đối với việc thực hiện các dự án xây dựng - chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Thanh tra Chính phủ cho rằng còn có sự lúng túng của cơ quan quản lý nhà nước cũng như nhà đầu tư.

Điều này dẫn đến các dự án BT bị chậm, không đảm bảo tiến độ về bàn giao đưa vào sử dụng, chậm giao đất để thanh toán cho nhà đầu tư, gây lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng đến hiệu quả của nhà đầu tư.

Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm chủ tịch, các phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận có liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm.

Đồng thời Thanh tra Chính phủ đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền được phân cấp; chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền trên 188 tỷ đồng. Đây là số tiền đã chi sai quy định tại các dự án hồ chứa nước sông Than (11,028 tỷ đồng), dự án vườn quốc gia Núi Chúa (604 triệu đồng)… và tiền của các tổ chức, cá nhân nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

>>> Xem thêm: Sai phạm tại khu đô thị quốc tế Đa Phước: Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an

Tin mới lên