Tài chính

Kiến nghị xử lý hơn 1.000 tỷ tại Vinachem của Thanh tra Chính phủ đã được thực hiện tới đâu?

(VNF) - Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

Kiến nghị xử lý hơn 1.000 tỷ tại Vinachem của Thanh tra Chính phủ đã được thực hiện tới đâu?

Kiến nghị xử lý kinh tế hơn 1.000 tỷ tại Vinachem của Thanh tra Chính phủ đã được thực hiện tới đâu?

Tổ kiểm tra giám sát của Thanh tra Chính phủ gồm 3 thành viên, gồm: ông Dương Văn Phấn, Phó Vụ trưởng, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra (Tổ trưởng); bà Nguyễn Thị Hường, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra (Thành viên); ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Thanh tra viên cao cấp, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra.

Tổ kiểm tra sẽ tiến hành làm việc với Vinachem trong vòng 10 ngày liên quan đến các nội dung được kiến nghị trong kết luận thanh tra, bắt đầu từ ngày 19/6.

Theo Kết luận thanh tra, Vinachem phải xuất toán hoàn Quỹ hỗ trợ sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp khoản tiền lãi và tiền gửi tại ngân hàng thương mại gần 33,2 tỷ đồng đã hạch toán; Thu hồi về Quỹ khoản tiền đã sử dụng cho vay không đúng mục đích 282 tỷ đồng; báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý khoản tiền gần 658 tỷ đồng do chỉ chưa đúng đối tượng, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời giảm vốn góp 12 tỷ đồng đảm bảo tỷ lệ 37% vốn góp vào công ty tài chính cổ phần hóa chất, với lộ trình giảm vốn của Tập đoàn tại công ty này đến năm 2013 đảm bảo đúng tỷ lệ 30%; điều chuyển số tiền 3,1 tỷ đồng tại Công ty TNHH Vật tư và Xuất nhập khẩu hóa chất về tập đoàn. Cùng với đó, điều chỉnh khoản vốn mua cổ phần số tiền 22,29 tỷ đồng tại công ty VICS theo nguyên tắc đảm bảo.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Vinahcem thu hồi số tiền 4,652 tỷ đồng và tiền lãi theo quy định do Công ty cổ phần Pin- Ắcquy Vĩnh Phú chiếm dụng từ năm 2007, chỉ đạo công ty này bàn giao tài sản loại khỏi doanh nghiệp cho Công ty mua bán nợ số tiền 3,783 tỷ đồng; Chỉ đạo Ban Quản lý Đạm Ninh Bình thu hồi số tiền nợ trên 5,5 tỷ đồng cho Công ty Phát triển hạ tầng Khu Công nghiệp Ninh bình vay cũng như xử lý giá trị hơn 86,3 tỷ đồng loại khỏi doanh nghiệp còn nợ động.

Về kiến nghị xử lý hành chính, Thanh tra Chính phủ đề nghị Vinachem tổ chức kiểm điểm, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định.

Tin mới lên