Tài chính

Kinh doanh thua lỗ, HBC bất ngờ báo lãi hơn 53 tỷ đồng nhờ thu nhập khác

(VNF) - Báo cáo tài chính quý III của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) cho thấy hoạt động kinh doanh của tập đoàn thua lỗ hơn 14 tỷ đồng trong kỳ. Tuy nhiên nhờ khoản lợi nhuận khác hơn 73 tỷ đồng mà HBC thoát lỗ ròng trong quý III, báo lãi sau thuế hơn 53 tỷ đồng.

Kinh doanh thua lỗ, HBC bất ngờ báo lãi hơn 53 tỷ đồng nhờ thu nhập khác

Kinh doanh thua lỗ, HBC bất ngờ báo lãi hơn 53 tỷ đồng nhờ thu nhập khác

Quý III, doanh thu của HBC đạt 2.634 tỷ đồng, giảm gần 43% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận gộp thu về hơn 149 tỷ đồng, giảm 45%; biên lãi gộp vẫn duy trì ở mức hơn 5%.

HBC tiếp tục ghi nhận lỗ từ hoạt động tài chính trong quý III (lỗ hơn 65 tỷ đồng) do doanh thu tài chính không đủ bù đắp chi phí lãi vay.

Báo cáo tài chính cho thấy trong quý III, HBC đã quản trị hiệu quả chi phí kinh doanh, trong đó chi phí bán hàng giảm hơn 56% so với cùng kỳ năm 2019 (đạt 7 tỷ đồng trong quý III), chi phí quản lý doanh nghiệp giảm hơn 33% (đạt 90 tỷ đồng trong quý III).

Hoạt động kinh doanh của HBC lỗ hơn 14 tỷ đồng trong kỳ sau khi khấu trừ các khoản chi phí và lỗ từ hoạt động tài chính.

Tuy nhiên, khoản mục “thu nhập khác” tại báo cáo tài chính quý III của HBC bất ngờ tăng vọt lên gần 78 tỷ đồng nhờ ghi nhận hơn 74 tỷ đồng “lãi từ mua rẻ”.

Lợi nhuận khác của HBC đạt hơn 73 tỷ đồng, giúp tập đoàn có khoản lãi sau thuế hơn 53 tỷ đồng trong quý III.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của HBC lần lượt đạt 8.044 tỷ đồng và 62 tỷ đồng, tương ứng giảm 41% và giảm 74% so với cùng kỳ năm 2019.

Với kết quả trên, HBC đã hoàn thành 64% kế hoạch về doanh thu và 50% kế hoạch về lợi nhuận.

Tổng tài sản của HBC tại ngày 30/9/2020 là hơn 15.303 tỷ đồng, giảm hơn 8% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng gần 36% lên 2.594 tỷ đồng. Các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết giảm hơn 43% về 166 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chiếm phần lớn trong tổng tài sản của HBC là các khoản phải thu ngắn hạn (10.265 tỷ đồng) và dài hạn (84 tỷ đồng). Báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán cho thấy tính đến ngày 30/6/2020, tổng các khoản phải thu quá hạn của HBC là 2.150 tỷ đồng, trong khi ở thời điểm 31/12/2019 thì con số này chỉ là 1.637 tỷ đồng.

Phía HBC cho biết, trong quý III/2020, tập đoàn này không phát sinh nợ xấu.

Tổng nợ phải trả của HBC vẫn ghi nhận ở mức cao, đạt hơn 11.114 tỷ đồng (giảm 13% so với đầu năm), gấp 2,6 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó tổng nợ vay dài hạn và ngắn hạn chiếm gần 44% (4.887 tỷ đồng).

Chủ tịch HBC Lê Viết Hải cho biết, vừa qua, HBC đã mua bán, sáp nhập thành công Công ty Cổ phần 479, chuyên ngành thi công xây dựng cầu đường, cảng sông, cảng biển, công trình thủy lợi ở Việt Nam, sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình.

Ngoài ra, HBC còn có kế hoạch mua một công ty tại Romania để biến đơn vị này thành công ty con. Được biết, HBC dự tính sẽ lấy nguồn từ việc thoái vốn khỏi các công ty con cộng thêm các nguồn lực khác để tài trợ cho hoạt động M&A.

Tin mới lên