Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 2/2018

(VNF) – Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 2/2018 dao động từ 4,1% đến 6,5%. Ngoài ra, khách hàng gửi tiết kiệm bằng EUR tại Vietcombank sẽ được hưởng lãi suất cao nhất lên đến 0,85%.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 2/2018

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 2/2018.

Lãi suất tiết kiệm Vietcombank tháng 2/2018

Tháng 2/2018, ngân hàng Vietcombank áp dụng mức lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân cao nhất lên đến 6,5%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, 2 lãi, lãi suất tiết kiệm bằng 4,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%.

Đặc biệt, khách hàng gửi tiền tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng, lãi suất tiết kiệm lên đến 6,5%.

Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tại Vietcombank tháng 2/2018

Tháng 2, Vietcombank áp dụng mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn cao nhất đối với khách hàng cá nhân lên đến 6,5%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn từ 1 tháng, 2 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,3%.

Đối với các khách hàng chọn gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng thì sẽ được hưởng mức lãi suất tiền gửi lên đến 6,5%, mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng Vietcombank trong tháng 2 này.

Cùng với đó, Vietcombank cũng áp dụng mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn đối với khách hàng doanh nghiệp cao nhất lên đến 6,5%.

Trong đó, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng sẽ được nhận mức lãi suất tiền gửi lên đến 6,5%.

Còn lại, lãi suất tiền gửi sẽ giảm dần tương ứng với từng kỳ hạn. Ví dụ, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,6%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,3%.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank đối với khách hàng gửi đồng EUR

Đối với khách hàng cá nhân, doannh nghiệp, khi gửi đồng EUR vào Vietcombank sẽ hưởng mức lãi suất cao nhất lên đến 0,85%.

Ngoài ra, nếu khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 0,75%; khách hàng gửi tiền trong các kỳ hạn khác như 6 tháng, 9 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 0,5%; khách hàng gửi tiền trong các kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, lãi suất tiền gửi dao động từ 0,3% đến 0,4%.

Xem thêm>>> Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 2/2018?

Tin mới lên