Ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 2/2018?

(VNF) – Lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại trong tháng 2/2018 không có sự chênh lệch quá lớn, chủ yếu dao động từ 6,5% đến 7%. Trong đó, lãi suất tiết kiệm ngân hàng MB cao nhất là 7,5%.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 2/2018?

Những ngân hàng có lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 2/2018

Lãi suất tiết kiệm cao nhất: Ngân hàng MB lên tới 7,5%

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng MB tháng 2/2018 cao nhất là 7,5%, áp dụng đối với kỳ hạn 24 tháng; cao thứ 2 là kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,2%; thứ 3 là kỳ hạn 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7%.

Ngoài ra, khi khách hàng gửi tiết kiệm tại MB trong kỳ hạn 4 tháng, 5 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,2%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,7%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 7, 8, 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,6%. Còn lại, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 10, 11 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,8%.

Xem thêm: Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 3/2018?

Lãi suất tiết kiệm cao nhất: Ngân hàng Vietinbank 7%

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Vietinbank tháng 2/2018 cao nhất là 7% đối với kỳ hạn trên 36 tháng. Tiếp đến là kỳ hạn từ 13 đến dưới 24 tháng và từ 24 tháng đến dưới 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%. Đứng thứ 3 là kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,8%.

Còn lại, đối với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 2 tháng, từ 2 tháng đến dưới 3 tháng, lãi suất tiết kiệm được Vietinbank niêm yết ở mức 4,3%; với kỳ hạn 3 tháng đến dưới 4 tháng, 4 tháng đến dưới 5 tháng hoặc từ 5 tháng tới dưới 6 tháng, lãi suất tiết kiệm niêm yết ở mức 4,8%.

Đối với kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 7 tháng, từ 7 tháng đến dưới 8 tháng và từ 8 tháng tới dưới 9 tháng, Vietinbank áp dụng lãi suất tiết kiệm ở mức 5,3%; kỳ hạn từ 9 đến dưới 10 tháng, lãi suất tiết kiệm được ngân hàng này áp dụng ở mức 5,5%.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất: Ngân hàng Techcomabank 7%

Giống như ngân hàng Vietinbank, ngân hàng Techcombank cũng áp dụng mức lãi suất tiết kiệm cao nhất đối với khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng này là 7% (đối với kỳ hạn 18, 24 tháng). Tiếp theo, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm nhận được là 6,9%.

Lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng giảm dần xuống theo kỳ hạn tiền gửi. Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,8%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12, 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 11 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%.

Còn lại, khách hàng gửi tiền tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 3 tháng, 5 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,9%; khách hàng gửi tiền tiết kiệm trọng kỳ hạn 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,1%; khách hàng gửi tiền kiệm trong kỳ hạn 10 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,3%.

Xem thêm: Lãi suất cho vay ngân hàng nào thấp nhất tháng 1/2018

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng ACB

Tháng 2/2018, ngân hàng ACB áp dụng mức lãi suất tiết kiệm từ 5% đến 6,7%. Trong đó, trường hợp khách hàng gửi tiền dưới 200 triệu, lãi suất tiết kiệm được ACB áp dụng sẽ từ 4,9% đến 6,5%.

Cụ thể, đối với khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,9%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,7%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%.

Trường hợp khách hàng gửi tiết kiệm từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, lãi suất tiết kiệm được ACB áp dụng sẽ dao động từ 5% đến 6,9%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,2%;

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6, 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,8%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,6 %; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%;

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%;

Còn lại, khách hàng gửi tiền tiết kiệm trên 1 tỷ tại ACB sẽ hưởng lãi suất tiết kiệm dao động từ 5,1% đến 6,7%.

Cụ thể, đối với khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,2%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,3%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,9%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%.

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất, thấp nhất trước thềm năm 2018?

Tin mới lên