Ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 3/2018?

(VNF) – Lãi suất tiết kiệm tháng 3/2018 tại các ngân hàng thương mại không có nhiều thay đổi, chủ yếu ở mức 6,9% đến 7,5%. Trong đó, lãi suất tiết kiệm cao nhất chủ yếu ở các ngân hàng lớn như Vietinbank, MB, ACB…

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 3/2018?

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 3/2018?

Lãi suất ngân hàng cao nhất tháng 3/2018:

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng MB cao nhất lên đến 7,5%

Lãi suất tiết kiệm cao nhất ngân hàng MB tháng 3/2018 lên đến 7,5% đối với lãi trả sau kỳ hạn 24 tháng: Áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên.

Đối với khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,2%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7%.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng MB cao nhất tháng 3/2018.

Còn lại, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 4 tháng, 5 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,2%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,7%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 7, 8, 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,6%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 10, 11 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,8%.

Lãi suất tiết kiệm Techcombank cao nhất tháng 3/2018 lên đến 7%

Lãi suất tiết kiệm Techcombank cao nhất tháng 3/2018 lên đến 7% đối với kỳ hạn 18, 24 tháng. Tiếp theo, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm nhận được là 6,9%.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất ngân hàng Techcombank tháng 3/2018.

Lãi suất tiết kiệm tháng 3/2018 giảm dần xuống theo kỳ hạn gửi tiền. Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,8%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12, 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 11 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%.

Còn lại, khách hàng gửi tiền tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 3 tháng, 5 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,9%; khách hàng gửi tiền tiết kiệm trọng kỳ hạn 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,1%; khách hàng gửi tiền kiệm trong kỳ hạn 10 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,3%.

Lãi suất tiết kiệm Vietinbank cao nhất lên đến 7%

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Vietinbank cao nhất là 7% đối với kỳ hạn trên 36 tháng. Các kỳ hạn từ 13 đến dưới 24 tháng và từ 24 tháng đến dưới 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%; kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,8%.

Đối với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 2 tháng, từ 2 tháng đến dưới 3 tháng, lãi suất tiết kiệm được Vietinbank niêm yết ở mức 4,3%; với kỳ hạn 3 tháng đến dưới 4 tháng, 4 tháng đến dưới 5 tháng hoặc từ 5 tháng tới dưới 6 tháng, lãi suất tiết kiệm niêm yết ở mức 4,8%.

Còn lại, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 7 tháng, từ 7 tháng đến dưới 8 tháng và từ 8 tháng tới dưới 9 tháng, Vietinbank áp dụng lãi suất tiết kiệm ở mức 5,3%; kỳ hạn từ 9 đến dưới 10 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,5%.

Lãi suất tiết kiệm ACB cao nhất lên đến 6,9%

Tháng 3/2018, ngân hàng ACB áp dụng mức lãi suất tiết kiệm từ 4,9% đến 6,9%. Trong đó, trường hợp khách hàng gửi tiền dưới 200 triệu, lãi suất tiết kiệm được ACB áp dụng sẽ từ 4,9% đến 6,5%.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng ACB tháng 3/2018.

Cụ thể, đối với khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,9%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,7%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%.

Trường hợp khách hàng gửi tiết kiệm từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, lãi suất tiết kiệm được ACB áp dụng sẽ dao động từ 5% đến 6,9%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,2%;

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6, 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,8%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,6 %; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%;

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%.

Còn lại, khách hàng gửi tiền tiết kiệm trên 1 tỷ tại ACB sẽ hưởng lãi suất tiết kiệm dao động từ 5,1% đến 6,7%.

Cụ thể, đối với khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,2%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,3%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,9%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%.

Xem thêm: Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 2/2018?

Tin mới lên