Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 2/2018:

(VNF) – Lãi suất ngân hàng ACB tháng 2/2018 tiếp tục được niêm yết ở mức 4,9% đến 6,9% đối với khách hàng nhận lãi cuối kỳ; từ 4,9% đến 6,6% đối với khách hàng nhận lãi hàng tháng.

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 2/2018:

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 2/2018.

Lãi suất ngân hàng ACB dành cho khách hàng nhận lãi cuối kỳ 

Lãi suất tiết kiệm ACB tháng 2/2018 tiếp tục dao động từ 4,9% đến 6,9%, tăng 0,1% đến 0,3% so với tháng 12/2017.

Khách hàng gửi tiền dưới 200 triệu đồng

Trong tháng 2 này, khách hàng gửi tiền dưới 200 triệu đồng trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,9%; khách hàng gửi trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,7%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%.

Đối với khách hàng gửi tiền trong các kỳ hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, lãi suất tiết kiệm lần lượt bằng 6,7%, 6,9%, 6,5% và 6,5%.

Khách hàng gửi tiền từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng

Khi khách hàng gửi tiền từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ, khách hàng sẽ nhận được lãi suất từ 5% đến 6,9%, tùy thuộc vào từng kỳ hạn.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5%; khách hàng gửi trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,2%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,8%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,6%.

Còn lại, khách hàng gửi tiền trong các kỳ hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, lãi suất tiết kiệm lần lượt bằng 6,7%, 6,9%, 6,5% và 6,5%.

Khách hàng gửi tiền trên 1 tỷ đồng

Khi khách hàng gửi tiền tại ACB từ 1 tỷ đồng trở lên, mức lãi suất nhận được sẽ dao động từ 5,1% đến 6,9%.

Nếu khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng thì sẽ nhận mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại ACB lên đến 6,9%. Tiếp theo, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12, 15 tháng, 36 tháng sẽ được hưởng lãi suất 6,7%.

Còn lại, mức lãi suất tiết kiệm tại ACB đối với khách hàng gửi tiền trên 1 tỷ đồng sẽ giảm dần theo kỳ hạn. Ví dụ, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,9%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất bằng 5,3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,2%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%.

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất dành cho khách hàng nhận lãi hàng tháng

Khách hàng gửi tiền dưới 200 triệu đồng

Trong tháng 2 này, khách hàng gửi tiền dưới 200 triệu đồng và nhận lãi hàng tháng sẽ được hưởng mức lãi suất từ 4,9% đến 6,6%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,9%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,6%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,5%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,6%.

Còn lại, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,1%.

Khách hàng gửi tiền từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng

Cũng trong tháng 2 này, ACB niêm yết mức lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng gửi tiết kiệm từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ từ 5% đến 6,5%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,7%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,6%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,6%. Còn lại, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,1%.

Khách hàng gửi tiền trên 1 tỷ đồng

Đối với số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên, khách hàng sẽ được nhận lãi suất dao động từ 5,1% đến 6,6%, tùy từng kỳ hạn.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,2%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,8%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,7%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,6%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,1%.

>> Lãi suất cho vay ngân hàng nào thấp nhất tháng 2/2018?
>> Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 2/2018?

Tin mới lên