Ngân hàng

ACB báo lãi trước thuế tăng 59%, nợ xấu nội bảng chỉ 0,7%

(VNF) – ACB báo lãi trước thuế 2.656 tỷ đồng năm 2017, tăng tới 59% so với năm 2016. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng duy trì ở mức rất thấp, chỉ 0,7%.

ACB báo lãi trước thuế tăng 59%, nợ xấu nội bảng chỉ 0,7%

Lãi trước thuế năm 2017 của ACB tăng 59%

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017, theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2017 của ngân hàng này đạt 2.656 tỷ đồng, tăng 59% so với năm 2016.

Hầu hết các mảng kinh doanh của ACB đều khởi sắc rõ rệt. Mảng kinh doanh cốt lõi tín dụng – đầu tư đem về cho ACB thu nhập lãi thuần 8.457 tỷ đồng, tăng 23%. Trong khi đó, mảng dịch thu đem về lãi thuần 1.188 tỷ đồng, tăng 26%; mảng kinh doanh ngoại hối đem về lãi thuần 236 tỷ đồng, tương đương năm 2016.

Đặc biệt, mảng mua bán chứng khoán đầu tư ghi nhận tới 603 tỷ đồng lãi thuần năm 2017, khác xa con số âm 885 tỷ đồng năm 2016. Các hoạt động khác (thường là hoạt động hoàn nhập dự phòng) đem về cho ACB đến 891 tỷ đồng lãi thuần, gấp 3 lần cùng kỳ.

Tựu chung, ACB đạt 5.221 tỷ đồng lợi nhuận thuần năm 2017. Tỷ lệ trích lập dự phòng trên lợi nhuận thuần năm qua là 49%, cao hơn 7 điểm% so với năm 2016.

Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng tài sản của ACB đạt 284.316 tỷ đồng, tăng 22% so với hồi đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt 198.461 tỷ đồng, tăng 21%; chứng khoán đầu tư đạt 52.718 tỷ đồng, tăng 23%. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng duy trì ở mức rất thấp, chỉ 0,7%.

Tiền gửi khách hàng của ACB đến hết ngày 31/12/2017 đạt 241.392 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm.

Tin mới lên