Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 2/2018

(VNF) – Lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 2/2018 cao nhất ở mức 7%, thấp nhất ở mức 4,9%. Trong đó, lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân dao động từ 4,9% đến 7%; lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp dao động từ 4,9% đến 6,8%.

Lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 2/2018

Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 2/2018.

Lãi suất tiết kiệm Techcombank dành cho  cá nhân

Lãi suất tiết kiệm Techcombank tháng 2/2018 cao nhất 7% dành cho khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn gửi tiền từ 18 tháng, 24 tháng. Tiếp theo, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,8%.

Đối với khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 10 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,1%.

Còn lại, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,9%.

Lãi suất tiền gửi Techcombank dành cho  doanh nghiệp

Lãi suất tiền gửi Techcombank tháng 2/2018 dành cho khách hàng doanh nghiệp nhận lãi cuối kỳ với số tiền gửi dưới 5 tỷ sẽ dao động từ 4,9% đến 6,7%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,9%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,6%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,7%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 10 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,9%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 11 tháng, lãi suất bằng 6,2%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 14 tháng, lãi suất bằng 6,6%. Còn lại, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, 24 tháng, 36 tháng, lãi suất tiền gửi 6,7%.

Lãi suất tiền gửi Techcombank tháng 2/2018 dành cho khách hàng doanh nghiệp nhận lãi cuối kỳ với số tiền gửi trên 5 tỷ sẽ dao động từ 5% đến 6,8%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,1%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,7%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,8%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 10 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 11 tháng, lãi suất bằng 6,3%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 14 tháng, lãi suất bằng 6,7%. Còn lại, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, 24 tháng, 36 tháng, lãi suất tiền gửi 6,8%.

Tin mới lên